15282.htm

CÍMSZÓ: Veigelsberg

SZEMÉLYNÉV: Veigelsberg Leó

SZÓCIKK: Veigelsberg Leó, publicista, szül. Nagyboldogasszonyban 1846 jan. 18., megh. Budapesten 1907 okt. 31. A bécsi egyetemen az orvosi fakultást hallgatta, majd tanító lett Kecskeméten, ahonnan politikai és esztétikai dolgozatokat írt külföldi lapokba, így a prágai Politikba, amelybe a kiegyezés után írt politikai tudósításai feléje irányították a figyelmet Ezután éveken át volt Horn Ede Neuer Freier Lloydjának és a Neues Pester Journalnak főmunkatársa, 1872-től kezdve pedig a Pester Lloyd helyettes főszerkesztője, majd főszerkesztője és vezércikkírója. Utóbbiak, melyek sohasem névvel, hanem csupán csillaggal voltak jelezve, európai súlyú és nevű újságíróvá tették. V. a Budapesti Újságírók Egyesületének alelnöke volt. Fia: Ignotus Hugó (l. o.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5282. címszó a lexikon => 944. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15282.htm

CÍMSZÓ: Veigelsberg

SZEMÉLYNÉV: Veigelsberg Leó

SZÓCIKK: Veigelsberg Leó, publicista, szül. Nagyboldogasszonyban 1846 jan. 18., megh. Budapesten 1907 okt. 31. A bécsi egyetemen az orvosi fakultást hallgatta, majd tanító lett Kecskeméten, ahonnan politikai és esztétikai dolgozatokat írt külföldi lapokba, így a prágai Politikba, amelybe a kiegyezés után írt politikai tudósításai feléje irányították a figyelmet Ezután éveken át volt Horn Ede Neuer Freier Lloydjának és a Neues Pester Journalnak főmunkatársa, 1872-től kezdve pedig a Pester Lloyd helyettes főszerkesztője, majd főszerkesztője és vezércikkírója. Utóbbiak, melyek sohasem névvel, hanem csupán csillaggal voltak jelezve, európai súlyú és nevű újságíróvá tették. V. a Budapesti Újságírók Egyesületének alelnöke volt. Fia: Ignotus Hugó l. o. .

15282.ht

CÍMSZÓ Veigelsber

SZEMÉLYNÉV Veigelsber Le

SZÓCIKK Veigelsber Leó publicista szül Nagyboldogasszonyba 184 jan 18. megh Budapeste 190 okt 31 bécs egyeteme a orvos fakultás hallgatta maj tanít let Kecskeméten ahonna politika é esztétika dolgozatoka ír külföld lapokba íg prága Politikba amelyb kiegyezé utá ír politika tudósítása feléj irányítottá figyelme Ezutá éveke á vol Hor Ed Neue Freie Lloydjána é Neue Peste Journalna főmunkatársa 1872-tő kezdv pedi Peste Lloy helyette főszerkesztője maj főszerkesztőj é vezércikkírója Utóbbiak melye sohase névvel hane csupá csillagga volta jelezve európa súly é nev újságíróv tették V Budapest Újságíró Egyesületéne alelnök volt Fia Ignotu Hug l o

15282.h

CÍMSZ Veigelsbe

SZEMÉLYNÉ Veigelsbe L

SZÓCIK Veigelsbe Le publicist szü Nagyboldogasszonyb 18 ja 18 meg Budapest 19 ok 3 béc egyetem orvo fakultá hallgatt ma taní le Kecskeméte ahonn politik esztétik dolgozatok í külföl lapokb í prág Politikb amely kiegyez ut í politik tudósítás felé irányított figyelm Ezut évek vo Ho E Neu Frei Lloydján Neu Pest Journaln főmunkatárs 1872-t kezd ped Pest Llo helyett főszerkesztőj ma főszerkesztő vezércikkírój Utóbbia mely sohas névve han csup csillagg volt jelezv európ súl ne újságíró tetté Budapes Újságír Egyesületén alelnö vol Fi Ignot Hu

15282.

CÍMS Veigelsb

SZEMÉLYN Veigelsb

SZÓCI Veigelsb L publicis sz Nagyboldogasszony 1 j 1 me Budapes 1 o bé egyete orv fakult hallgat m tan l Kecskemét ahon politi esztéti dolgozato külfö lapok prá Politik amel kiegye u politi tudósítá fel irányítot figyel Ezu éve v H Ne Fre Lloydjá Ne Pes Journal főmunkatár 1872- kez pe Pes Ll helyet főszerkesztő m főszerkeszt vezércikkíró Utóbbi mel soha névv ha csu csillag vol jelez euró sú n újságír tett Budape Újságí Egyesületé aleln vo F Igno H

15282

CÍM Veigels

SZEMÉLY Veigels

SZÓC Veigels publici s Nagyboldogasszon m Budape b egyet or fakul hallga ta Kecskemé aho polit esztét dolgozat külf lapo pr Politi ame kiegy polit tudósít fe irányíto figye Ez év N Fr Lloydj N Pe Journa főmunkatá 1872 ke p Pe L helye főszerkeszt főszerkesz vezércikkír Utóbb me soh név h cs csilla vo jele eur s újságí tet Budap Újság Egyesület alel v Ign

1528

CÍ Veigel

SZEMÉL Veigel

SZÓ Veigel public Nagyboldogasszo Budap egye o faku hallg t Kecskem ah poli eszté dolgoza kül lap p Polit am kieg poli tudósí f irányít figy E é F Lloyd P Journ főmunkat 187 k P hely főszerkesz főszerkes vezércikkí Utób m so né c csill v jel eu újság te Buda Újsá Egyesüle ale Ig