15284.htm

CÍMSZÓ: Vendégszeretet

SZÓCIKK: "Vendégszeretet. A «ger», a jövevény, vagy idegen már a Biblia korában a zsidó családhoz tartozott, amely befogadta. Elnyomása és kihasználása a mózesi törvénykönyvbe ütközött. (Leviticus 19. 3) s épp úgy állt az emberszeretet törvénye alatt, mint a fajtestvér (Deuter. 16. 14 és Levit. 19. 34). A peszachot kivéve, minden ünnepi lakomán a család asztalánál ült, ha pedig a circumcisiónak alávetette magát, a peszachot is együtt ünnepelhette a régi héberekkel. A szegények közt felosztott tizedből az idegen is részesült. (Deut. 14.19). «Egy törvény és egy rendelet legyen te és az idegen részére (Exod. 12. 49), mert te is idegen voltál Egyiptom országában)). A Biblia nyomatékosan mondja, hogy Isten szereti az idegent (Deuter. 10. 18) és különös védelem alatt áll (Zsolt. 146. 9). Azonban a Bibliának nem csupán törvényhozó része gondoskodott az idegenről, hanem az elbeszélő rész is, amely szívhez szóló példázatokban buzdít a V.-re. így pl. azt olvassuk, hogy Ábrahám pátriárka három idegent őrzött házában s végtelenül nyájas volt velük szemben (Genesis 18. 1 - 8), a bűnös Lót pedig inkább kockáztatta életét és leányai becsületét, semhogy a V. törvényeit megszegje (u. o. 29. 1-8); Lábán szivesen fogadja Eliézert, sok évvel azután Jákobot is (u. o. 29.13. és 26. 31), amikor azok mint idegenek jöttek hozzá. Jethró korholta leányait amiért nem hívták meg Mózest (Exod. II. 20) Rachábot megjutalmazták, mert Jósua kémeinek szállást adott 95.Il.); Gideon megbüntette azokat, akik megszegték a V. szokásait (u. o. 8. 5 8). A V.-tel való visszaélés a primitív korban egyszer szörnyű polgárháborúra és nyers öldöklésre vezetett s az egész Benjámin-törzs kiirtását eredményezte (Bírák 19., 20.). Ezekből a példákból is kitűnik, hogy a zsidók mennyire fontosnak tartották már a legősibb időkben is a V.-et. Az idegennek elébe kellett menni az úton és nem illett a nevét megkérdezni, sem pedig egyéb viszonyait, amíg meg nem tisztálkodott és éhségét, szornjúságát nem csillapította. A Talmud sok bölcse többre becsüli a V.-et, mint a Sechina elfogadását, mások a tanházak látogatásánál is fontosabbnak tartják, míg ismét mások a hat főerény közé sorolják, azok közé, amelyek a földi és túlvilági boldogságot biztosítják. (Sabbat 127a). Különösen a tudósok iránti V.-et tartják fontos kötelességnek a talmudszerző rabbik, a tudósok megvendégelése őseredetű, egyenlő volt a templomi áldozással (Beracliót 10b, 63b, Kiddusin 76b, Genes. Bab. 58. 12). «Legyen házad tágasán nyitva, a szegény pedig háztartásod tagja legyen», ez a régi zsidó moralisták előírása (Abőt 1. 5). Rab Huna szigorúan ügyelt arra, hogyha hazulról eltávozott, ajtait nyitva hagyja, mondván: «Mindenki, aki éhes, menjen be és egyék» (Taánit 20b). Némely talmudszerző szerint a szabad térségen álló házakat négy kapuval kell építeni, hogy az idegenek betérhessenek (Áb de-R. Nát. 8.). Úgyszintén érdemnek tekintették, hogy ha valaki ebéd után asztalánál maradt, megvárta az elkésett idegent és megvendégelte azt. Jeruzsálemben zászlót aggattak a kapukra s ezzel jelezték az idegeneknek az ebéd kezdetét s hogy szívesen látják őket. (Bába Báthra 93b). A vendéglátó kötelessége volt jó kedvűnek mutatkozni az étkezés alatt, hogy vendége otthonosan és kényelmesen érezze magát nála (Derech Erec Zuta 9.), lehetőleg a gazdának kellett kiszolgálni a vendéget, hogy ezáltal is kimutassa szivélyességét (Kiddusin 32b) A gyermekeket az idegenekkel szemben nyájasságra és udvariasságra tanították. Jeruzsálemben minden eledelt egyszerre helyeztek az asztalra, hogy az idegen abból ehessen, amit legjobban szeret. Étkezés elején a házigazda törte fel a kenyeret és mondta el az áldást, étkezés után a vendég az imában speciális áldást mondott a vendéglátóra (Berácliót 46a, Maimonides Jad, hachazáka, Beracliót VII. 2 ; Orach Chajim 201. 1). A parazitákat azonban, akik visszaéltek a V.-tel s tola-kodóan meghívatták magukat, a Talmud elítélte még akkor is, ha tudós volt az illető (Peszáchim 49a). A középkorban, különösen a keresztes hadjáratok után még jobban elmélyült a V. a zsidók között. Számos hitközségnél ma is intézményesítve van az ú. n. ahachnószosz oróchim», mely a vándorok elszállásolásáról gondoskodik .Irodalom. Nowack, Hebraiche Archaeologie I. (Leipzig 1894); Julius H. Greenstone (Jew. Enoycl. 1901); ?uwal?ky, Hajjó hi-Jehadi (L-HU. Warschau 1893) ; Hamburger, Realencyclopädie der Bibel und Talmud ; Abrahams, Jewish Life in the Middle Ages (Philadelphia 1896)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5284. címszó a lexikon => 944. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15284.htm

CÍMSZÓ: Vendégszeretet

SZÓCIKK: Vendégszeretet. A ger , a jövevény, vagy idegen már a Biblia korában a zsidó családhoz tartozott, amely befogadta. Elnyomása és kihasználása a mózesi törvénykönyvbe ütközött. Leviticus 19. 3 s épp úgy állt az emberszeretet törvénye alatt, mint a fajtestvér Deuter. 16. 14 és Levit. 19. 34 . A peszachot kivéve, minden ünnepi lakomán a család asztalánál ült, ha pedig a circumcisiónak alávetette magát, a peszachot is együtt ünnepelhette a régi héberekkel. A szegények közt felosztott tizedből az idegen is részesült. Deut. 14.19 . Egy törvény és egy rendelet legyen te és az idegen részére Exod. 12. 49 , mert te is idegen voltál Egyiptom országában . A Biblia nyomatékosan mondja, hogy Isten szereti az idegent Deuter. 10. 18 és különös védelem alatt áll Zsolt. 146. 9 . Azonban a Bibliának nem csupán törvényhozó része gondoskodott az idegenről, hanem az elbeszélő rész is, amely szívhez szóló példázatokban buzdít a V.-re. így pl. azt olvassuk, hogy Ábrahám pátriárka három idegent őrzött házában s végtelenül nyájas volt velük szemben Genesis 18. 1 - 8 , a bűnös Lót pedig inkább kockáztatta életét és leányai becsületét, semhogy a V. törvényeit megszegje u. o. 29. 1-8 ; Lábán szivesen fogadja Eliézert, sok évvel azután Jákobot is u. o. 29.13. és 26. 31 , amikor azok mint idegenek jöttek hozzá. Jethró korholta leányait amiért nem hívták meg Mózest Exod. II. 20 Rachábot megjutalmazták, mert Jósua kémeinek szállást adott 95.Il. ; Gideon megbüntette azokat, akik megszegték a V. szokásait u. o. 8. 5 8 . A V.-tel való visszaélés a primitív korban egyszer szörnyű polgárháborúra és nyers öldöklésre vezetett s az egész Benjámin-törzs kiirtását eredményezte Bírák 19., 20. . Ezekből a példákból is kitűnik, hogy a zsidók mennyire fontosnak tartották már a legősibb időkben is a V.-et. Az idegennek elébe kellett menni az úton és nem illett a nevét megkérdezni, sem pedig egyéb viszonyait, amíg meg nem tisztálkodott és éhségét, szornjúságát nem csillapította. A Talmud sok bölcse többre becsüli a V.-et, mint a Sechina elfogadását, mások a tanházak látogatásánál is fontosabbnak tartják, míg ismét mások a hat főerény közé sorolják, azok közé, amelyek a földi és túlvilági boldogságot biztosítják. Sabbat 127a . Különösen a tudósok iránti V.-et tartják fontos kötelességnek a talmudszerző rabbik, a tudósok megvendégelése őseredetű, egyenlő volt a templomi áldozással Beracliót 10b, 63b, Kiddusin 76b, Genes. Bab. 58. 12 . Legyen házad tágasán nyitva, a szegény pedig háztartásod tagja legyen , ez a régi zsidó moralisták előírása Abőt 1. 5 . Rab Huna szigorúan ügyelt arra, hogyha hazulról eltávozott, ajtait nyitva hagyja, mondván: Mindenki, aki éhes, menjen be és egyék Taánit 20b . Némely talmudszerző szerint a szabad térségen álló házakat négy kapuval kell építeni, hogy az idegenek betérhessenek Áb de-R. Nát. 8. . Úgyszintén érdemnek tekintették, hogy ha valaki ebéd után asztalánál maradt, megvárta az elkésett idegent és megvendégelte azt. Jeruzsálemben zászlót aggattak a kapukra s ezzel jelezték az idegeneknek az ebéd kezdetét s hogy szívesen látják őket. Bába Báthra 93b . A vendéglátó kötelessége volt jó kedvűnek mutatkozni az étkezés alatt, hogy vendége otthonosan és kényelmesen érezze magát nála Derech Erec Zuta 9. , lehetőleg a gazdának kellett kiszolgálni a vendéget, hogy ezáltal is kimutassa szivélyességét Kiddusin 32b A gyermekeket az idegenekkel szemben nyájasságra és udvariasságra tanították. Jeruzsálemben minden eledelt egyszerre helyeztek az asztalra, hogy az idegen abból ehessen, amit legjobban szeret. Étkezés elején a házigazda törte fel a kenyeret és mondta el az áldást, étkezés után a vendég az imában speciális áldást mondott a vendéglátóra Berácliót 46a, Maimonides Jad, hachazáka, Beracliót VII. 2 ; Orach Chajim 201. 1 . A parazitákat azonban, akik visszaéltek a V.-tel s tola-kodóan meghívatták magukat, a Talmud elítélte még akkor is, ha tudós volt az illető Peszáchim 49a . A középkorban, különösen a keresztes hadjáratok után még jobban elmélyült a V. a zsidók között. Számos hitközségnél ma is intézményesítve van az ú. n. ahachnószosz oróchim , mely a vándorok elszállásolásáról gondoskodik .Irodalom. Nowack, Hebraiche Archaeologie I. Leipzig 1894 ; Julius H. Greenstone Jew. Enoycl. 1901 ; ?uwal?ky, Hajjó hi-Jehadi L-HU. Warschau 1893 ; Hamburger, Realencyclopädie der Bibel und Talmud ; Abrahams, Jewish Life in the Middle Ages Philadelphia 1896 .

15284.ht

CÍMSZÓ Vendégszerete

SZÓCIKK Vendégszeretet ge jövevény vag idege má Bibli korába zsid családho tartozott amel befogadta Elnyomás é kihasználás mózes törvénykönyvb ütközött Leviticu 19 ép úg áll a emberszerete törvény alatt min fajtestvé Deuter 16 1 é Levit 19 3 peszacho kivéve minde ünnep lakomá csalá asztaláná ült h pedi circumcisióna alávetett magát peszacho i együt ünnepelhett rég héberekkel szegénye köz felosztot tizedbő a idege i részesült Deut 14.1 Eg törvén é eg rendele legye t é a idege részér Exod 12 4 mer t i idege voltá Egyipto országába Bibli nyomatékosa mondja hog Iste szeret a idegen Deuter 10 1 é különö védele alat ál Zsolt 146 Azonba Bibliána ne csupá törvényhoz rész gondoskodot a idegenről hane a elbeszél rés is amel szívhe szól példázatokba buzdí V.-re íg pl az olvassuk hog Ábrahá pátriárk háro idegen őrzöt házába végtelenü nyája vol velü szembe Genesi 18 bűnö Ló pedi inkáb kockáztatt életé é leánya becsületét semhog V törvényei megszegj u o 29 1- Lábá szivese fogadj Eliézert so évve azutá Jákobo i u o 29.13 é 26 3 amiko azo min idegene jötte hozzá Jethr korholt leányai amiér ne hívtá me Mózes Exod II 2 Rachábo megjutalmazták mer Jósu kémeine szállás adot 95.Il Gideo megbüntett azokat aki megszegté V szokásai u o 8 V.-te val visszaélé primití korba egysze szörny polgárháborúr é nyer öldöklésr vezetet a egés Benjámin-törz kiirtásá eredményezt Bírá 19. 20 Ezekbő példákbó i kitűnik hog zsidó mennyir fontosna tartottá má legősib időkbe i V.-et A idegenne eléb kellet menn a úto é ne illet nevé megkérdezni se pedi egyé viszonyait amí me ne tisztálkodot é éhségét szornjúságá ne csillapította Talmu so bölcs többr becsül V.-et min Sechin elfogadását máso tanháza látogatásáná i fontosabbna tartják mí ismé máso ha főerén köz sorolják azo közé amelye föld é túlvilág boldogságo biztosítják Sabba 127 Különöse tudóso iránt V.-e tartjá fonto kötelességne talmudszerz rabbik tudóso megvendégelés őseredetű egyenl vol templom áldozássa Beraclió 10b 63b Kiddusi 76b Genes Bab 58 1 Legye háza tágasá nyitva szegén pedi háztartáso tagj legye e rég zsid moralistá előírás Abő 1 Ra Hun szigorúa ügyel arra hogyh hazulró eltávozott ajtai nyitv hagyja mondván Mindenki ak éhes menje b é egyé Taáni 20 Némel talmudszerz szerin szaba térsége áll házaka nég kapuva kel építeni hog a idegene betérhessene Á de-R Nát 8 Úgyszinté érdemne tekintették hog h valak ebé utá asztaláná maradt megvárt a elkéset idegen é megvendégelt azt Jeruzsálembe zászló aggatta kapukr ezze jelezté a idegenekne a ebé kezdeté hog szívese látjá őket Báb Báthr 93 vendéglát kötelesség vol j kedvűne mutatkozn a étkezé alatt hog vendég otthonosa é kényelmese érezz magá nál Derec Ere Zut 9 lehetőle gazdána kellet kiszolgáln vendéget hog ezálta i kimutass szivélyességé Kiddusi 32 gyermekeke a idegenekke szembe nyájasságr é udvariasságr tanították Jeruzsálembe minde eledel egyszerr helyezte a asztalra hog a idege abbó ehessen ami legjobba szeret Étkezé elejé házigazd tört fe kenyere é mondt e a áldást étkezé utá vendé a imába speciáli áldás mondot vendéglátór Beráclió 46a Maimonide Jad hachazáka Beraclió VII Orac Chaji 201 parazitáka azonban aki visszaélte V.-te tola-kodóa meghívattá magukat Talmu elítélt mé akko is h tudó vol a illet Peszáchi 49 középkorban különöse kereszte hadjárato utá mé jobba elmélyül V zsidó között Számo hitközségné m i intézményesítv va a ú n ahachnószos oróchi mel vándoro elszállásolásáró gondoskodi .Irodalom Nowack Hebraich Archaeologi I Leipzi 189 Juliu H Greenston Jew Enoycl 190 ?uwal?ky Hajj hi-Jehad L-HU Warscha 189 Hamburger Realencyclopädi de Bibe un Talmu Abrahams Jewis Lif i th Middl Age Philadelphi 189

15284.h

CÍMSZ Vendégszeret

SZÓCIK Vendégszerete g jövevén va ideg m Bibl koráb zsi családh tartozot ame befogadt Elnyomá kihasználá móze törvénykönyv ütközöt Levitic 1 é ú ál emberszeret törvén alat mi fajtestv Deute 1 Levi 1 peszach kivév mind ünne lakom csal asztalán ül ped circumcisión alávetet magá peszach együ ünnepelhet ré héberekke szegény kö feloszto tizedb ideg részesül Deu 14. E törvé e rendel legy ideg részé Exo 1 me ideg volt Egyipt országáb Bibl nyomatékos mondj ho Ist szere idege Deute 1 külön védel ala á Zsol 14 Azonb Biblián n csup törvényho rés gondoskodo idegenrő han elbeszé ré i ame szívh szó példázatokb buzd V.-r í p a olvassu ho Ábrah pátriár hár idege őrzö házáb végtelen nyáj vo vel szemb Genes 1 bűn L ped inká kockáztat élet leány becsületé semho törvénye megszeg 2 1 Láb szives fogad Eliézer s évv azut Jákob 29.1 2 amik az mi idegen jött hozz Jeth korhol leánya amié n hívt m Móze Exo I Racháb megjutalmaztá me Jós kémein szállá ado 95.I Gide megbüntet azoka ak megszegt szokása V.-t va visszaél primit korb egysz szörn polgárháború nye öldöklés vezete egé Benjámin-tör kiirtás eredményez Bír 19 2 Ezekb példákb kitűni ho zsid mennyi fontosn tartott m legősi időkb V.-e idegenn elé kelle men út n ille nev megkérdezn s ped egy viszonyai am m n tisztálkodo éhségé szornjúság n csillapított Talm s bölc több becsü V.-e mi Sechi elfogadásá más tanház látogatásán fontosabbn tartjá m ism más h főeré kö soroljá az köz amely föl túlvilá boldogság biztosítjá Sabb 12 Különös tudós irán V.- tartj font kötelességn talmudszer rabbi tudós megvendégelé őseredet egyen vo templo áldozáss Beracli 10 63 Kiddus 76 Gene Ba 5 Legy ház tágas nyitv szegé ped háztartás tag legy ré zsi moralist előírá Ab R Hu szigorú ügye arr hogy hazulr eltávozot ajta nyit hagyj mondvá Mindenk a éhe menj egy Taán 2 Néme talmudszer szeri szab térség ál házak né kapuv ke építen ho idegen betérhessen de- Ná Úgyszint érdemn tekintetté ho vala eb ut asztalán marad megvár elkése idege megvendégel az Jeruzsálemb zászl aggatt kapuk ezz jelezt idegenekn eb kezdet ho szíves látj őke Bá Báth 9 vendéglá kötelessé vo kedvűn mutatkoz étkez alat ho vendé otthonos kényelmes érez mag ná Dere Er Zu lehetől gazdán kelle kiszolgál vendége ho ezált kimutas szivélyesség Kiddus 3 gyermekek idegenekk szemb nyájasság udvariasság tanítottá Jeruzsálemb mind elede egyszer helyezt asztalr ho ideg abb ehesse am legjobb szere Étkez elej házigaz tör f kenyer mond áldás étkez ut vend imáb speciál áldá mondo vendéglátó Berácli 46 Maimonid Ja hachazák Beracli VI Ora Chaj 20 paraziták azonba ak visszaélt V.-t tola-kodó meghívatt maguka Talm elítél m akk i tud vo ille Peszách 4 középkorba különös kereszt hadjárat ut m jobb elmélyü zsid közöt Szám hitközségn intézményesít v ahachnószo oróch me vándor elszállásolásár gondoskod .Irodalo Nowac Hebraic Archaeolog Leipz 18 Juli Greensto Je Enoyc 19 ?uwal?k Haj hi-Jeha L-H Warsch 18 Hamburge Realencyclopäd d Bib u Talm Abraham Jewi Li t Midd Ag Philadelph 18

15284.

CÍMS Vendégszere

SZÓCI Vendégszeret jövevé v ide Bib korá zs család tartozo am befogad Elnyom kihasznál móz törvényköny ütközö Leviti á emberszere törvé ala m fajtest Deut Lev peszac kivé min ünn lako csa asztalá ü pe circumcisió alávete mag peszac egy ünnepelhe r héberekk szegén k feloszt tized ide részesü De 14 törv rende leg ide rész Ex m ide vol Egyip országá Bib nyomatéko mond h Is szer ideg Deut külö véde al Zso 1 Azon Bibliá csu törvényh ré gondoskod idegenr ha elbesz r am szív sz példázatok buz V.- olvass h Ábra pátriá há ideg őrz házá végtele nyá v ve szem Gene bű pe ink kockázta éle leán becsület semh törvény megsze Lá szive foga Eliéze év azu Jáko 29. ami a m idege jöt hoz Jet korho leány ami hív Móz Ex Rachá megjutalmazt m Jó kémei száll ad 95. Gid megbünte azok a megszeg szokás V.- v visszaé primi kor egys ször polgárhábor ny öldöklé vezet eg Benjámin-tö kiirtá eredménye Bí 1 Ezek példák kitűn h zsi menny fontos tartot legős idők V.- idegen el kell me ú ill ne megkérdez pe eg viszonya a tisztálkod éhség szornjúsá csillapítot Tal böl töb becs V.- m Sech elfogadás má tanhá látogatásá fontosabb tartj is má főer k sorolj a kö amel fö túlvil boldogsá biztosítj Sab 1 Különö tudó irá V. tart fon kötelesség talmudsze rabb tudó megvendégel őserede egye v templ áldozás Beracl 1 6 Kiddu 7 Gen B Leg há tága nyit szeg pe háztartá ta leg r zs moralis előír A H szigor ügy ar hog hazul eltávozo ajt nyi hagy mondv Minden éh men eg Taá Ném talmudsze szer sza térsé á háza n kapu k építe h idege betérhesse de N Úgyszin érdem tekintett h val e u asztalá mara megvá elkés ideg megvendége a Jeruzsálem zász aggat kapu ez jelez idegenek e kezde h szíve lát ők B Bát vendégl köteless v kedvű mutatko étke ala h vend otthono kényelme ére ma n Der E Z lehető gazdá kell kiszolgá vendég h ezál kimuta szivélyessé Kiddu gyermeke idegenek szem nyájassá udvariassá tanított Jeruzsálem min eled egysze helyez asztal h ide ab ehess a legjob szer Étke ele háziga tö kenye mon áldá étke u ven imá speciá áld mond vendéglát Berácl 4 Maimoni J hachazá Beracl V Or Cha 2 parazitá azonb a visszaél V.- tola-kod meghívat maguk Tal elíté ak tu v ill Peszác középkorb különö keresz hadjára u job elmély zsi közö Szá hitközség intézményesí ahachnósz oróc m vándo elszállásolásá gondosko .Irodal Nowa Hebrai Archaeolo Leip 1 Jul Greenst J Enoy 1 ?uwal? Ha hi-Jeh L- Warsc 1 Hamburg Realencyclopä Bi Tal Abraha Jew L Mid A Philadelp 1

15284

CÍM Vendégszer

SZÓC Vendégszere jövev id Bi kor z csalá tartoz a befoga Elnyo kihaszná mó törvénykön ütköz Levit emberszer törv al fajtes Deu Le pesza kiv mi ün lak cs asztal p circumcisi alávet ma pesza eg ünnepelh héberek szegé felosz tize id részes D 1 tör rend le id rés E id vo Egyi ország Bi nyomaték mon I sze ide Deu kül véd a Zs Azo Bibli cs törvény r gondosko idegen h elbes a szí s példázato bu V. olvas Ábr pátri h ide őr ház végtel ny v sze Gen b p in kockázt él leá becsüle sem törvén megsz L sziv fog Eliéz é az Ják 29 am ideg jö ho Je korh leán am hí Mó E Rach megjutalmaz J kéme szál a 95 Gi megbünt azo megsze szoká V. vissza prim ko egy szö polgárhábo n öldökl veze e Benjámin-t kiirt eredmény B Eze példá kitű zs menn fonto tarto legő idő V. idege e kel m il n megkérde p e viszony tisztálko éhsé szornjús csillapíto Ta bö tö bec V. Sec elfogadá m tanh látogatás fontosab tart i m főe sorol k ame f túlvi boldogs biztosít Sa Külön tud ir V tar fo kötelessé talmudsz rab tud megvendége ősered egy temp áldozá Berac Kidd Ge Le h tág nyi sze p háztart t le z morali előí szigo üg a ho hazu eltávoz aj ny hag mond Minde é me e Ta Né talmudsz sze sz térs ház kap épít ideg betérhess d Úgyszi érde tekintet va asztal mar megv elké ide megvendég Jeruzsále zás agga kap e jele idegene kezd szív lá ő Bá vendég köteles kedv mutatk étk al ven otthon kényelm ér m De lehet gazd kel kiszolg vendé ezá kimut szivélyess Kidd gyermek idegene sze nyájass udvariass tanítot Jeruzsále mi ele egysz helye aszta id a ehes legjo sze Étk el házig t keny mo áld étk ve im speci ál mon vendéglá Berác Maimon hachaz Berac O Ch parazit azon visszaé V. tola-ko meghíva magu Ta elít a t il Peszá középkor külön keres hadjár jo elmél zs köz Sz hitközsé intézményes ahachnós oró vánd elszállásolás gondosk .Iroda Now Hebra Archaeol Lei Ju Greens Eno ?uwal H hi-Je L Wars Hambur Realencyclop B Ta Abrah Je Mi Philadel

1528

CÍ Vendégsze

SZÓ Vendégszer jöve i B ko csal tarto befog Elny kihaszn m törvénykö ütkö Levi embersze tör a fajte De L pesz ki m ü la c aszta circumcis aláve m pesz e ünnepel hébere szeg felos tiz i része tö ren l i ré i v Egy orszá B nyomaté mo sz id De kü vé Z Az Bibl c törvén gondosk idege elbe sz példázat b V olva Áb pátr id ő há végte n sz Ge i kockáz é le becsül se törvé megs szi fo Elié a Já 2 a ide j h J kor leá a h M Rac megjutalma kém szá 9 G megbün az megsz szok V vissz pri k eg sz polgárháb öldök vez Benjámin- kiir eredmén Ez péld kit z men font tart leg id V ideg ke i megkérd viszon tisztálk éhs szornjú csillapít T b t be V Se elfogad tan látogatá fontosa tar fő soro am túlv boldog biztosí S Külö tu i ta f köteless talmuds ra tu megvendég ősere eg tem áldoz Bera Kid G L tá ny sz háztar l moral elő szig ü h haz eltávo a n ha mon Mind m T N talmuds sz s tér há ka épí ide betérhes Úgysz érd tekinte v aszta ma meg elk id megvendé Jeruzsál zá agg ka jel idegen kez szí l B vendé kötele ked mutat ét a ve ottho kényel é D lehe gaz ke kiszol vend ez kimu szivélyes Kid gyerme idegen sz nyájas udvarias taníto Jeruzsál m el egys hely aszt i ehe legj sz Ét e házi ken m ál ét v i spec á mo vendégl Berá Maimo hacha Bera C parazi azo vissza V tola-k meghív mag T elí i Pesz középko külö kere hadjá j elmé z kö S hitközs intézménye ahachnó or ván elszállásolá gondos .Irod No Hebr Archaeo Le J Green En ?uwa hi-J War Hambu Realencyclo T Abra J M Philade