15293.htm

CÍMSZÓ: Verő Leó

SZEMÉLYNÉV: Verő Leó

SZÓCIKK: 2. V. Leó, irodalomtörténész és tanár, szül. 1885., megh. Párisban 1925., valószínűleg bűnténynek esett áldozatul. Egyetemi tanulmányait a budapesti és több külföldi egyetem bölcsészeti karán végezte, ahol doktorátust nyert. Budapesten középiskolai tanár volt. Önálló munkája A beteg Henrik a mondában és a költészetben. Szakfolyóiratokban számos tanulmánya jelent meg a germán és román filológia, meg irodalomtörténet köréből. Kitűnő gyorsíró-pedagógus is volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5293. címszó a lexikon => 946. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15293.htm

CÍMSZÓ: Verő Leó

SZEMÉLYNÉV: Verő Leó

SZÓCIKK: 2. V. Leó, irodalomtörténész és tanár, szül. 1885., megh. Párisban 1925., valószínűleg bűnténynek esett áldozatul. Egyetemi tanulmányait a budapesti és több külföldi egyetem bölcsészeti karán végezte, ahol doktorátust nyert. Budapesten középiskolai tanár volt. Önálló munkája A beteg Henrik a mondában és a költészetben. Szakfolyóiratokban számos tanulmánya jelent meg a germán és román filológia, meg irodalomtörténet köréből. Kitűnő gyorsíró-pedagógus is volt.

15293.ht

CÍMSZÓ Ver Le

SZEMÉLYNÉV Ver Le

SZÓCIKK 2 V Leó irodalomtörténés é tanár szül 1885. megh Párisba 1925. valószínűle bűntényne eset áldozatul Egyetem tanulmányai budapest é töb külföld egyete bölcsészet kará végezte aho doktorátus nyert Budapeste középiskola taná volt Önáll munkáj bete Henri mondába é költészetben Szakfolyóiratokba számo tanulmány jelen me germá é romá filológia me irodalomtörténe köréből Kitűn gyorsíró-pedagógu i volt

15293.h

CÍMSZ Ve L

SZEMÉLYNÉ Ve L

SZÓCIK Le irodalomtörténé taná szü 1885 meg Párisb 1925 valószínűl bűntényn ese áldozatu Egyete tanulmánya budapes tö külföl egyet bölcsésze kar végezt ah doktorátu nyer Budapest középiskol tan vol Önál munká bet Henr mondáb költészetbe Szakfolyóiratokb szám tanulmán jele m germ rom filológi m irodalomtörtén körébő Kitű gyorsíró-pedagóg vol

15293.

CÍMS V

SZEMÉLYN V

SZÓCI L irodalomtörtén tan sz 188 me Páris 192 valószínű bűntény es áldozat Egyet tanulmány budape t külfö egye bölcsész ka végez a doktorát nye Budapes középisko ta vo Öná munk be Hen mondá költészetb Szakfolyóiratok szá tanulmá jel ger ro filológ irodalomtörté köréb Kit gyorsíró-pedagó vo

15293

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC irodalomtörté ta s 18 m Pári 19 valószín bűntén e áldoza Egye tanulmán budap külf egy bölcsés k vége doktorá ny Budape középisk t v Ön mun b He mond költészet Szakfolyóirato sz tanulm je ge r filoló irodalomtört köré Ki gyorsíró-pedag v

1529SZEMÉL

SZÓ irodalomtört t 1 Pár 1 valószí bűnté áldoz Egy tanulmá buda kül eg bölcsé vég doktor n Budap középis Ö mu H mon költésze Szakfolyóirat s tanul j g filol irodalomtör kör K gyorsíró-peda