15297.htm

CÍMSZÓ: Vértes Marcell

SZEMÉLYNÉV: Vértes Marcell

SZÓCIKK: "Vértes, 1. Marcell, festő és grafikus, szül. 1895. Az összeomlás idején maró szatirájú plakátjaival keltett feltűnést. 1920 után Bécsben, utóbb Párisban telepedett le. Az utóbbi helyen a mondain életből vett vízfestményeivel, litográfiáival, rézkarcaival és mindenekfölött szellemes plakátjaival lett népszerű. Különféle grafikai albumjai között a legismertebbek : La Journal de Madame ; Maisons; Dancing. Az Ernst Múzeumban 1925. kisebb gyűjteményt állított ki grafikai munkáiból."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5297. címszó a lexikon => 947. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15297.htm

CÍMSZÓ: Vértes Marcell

SZEMÉLYNÉV: Vértes Marcell

SZÓCIKK: Vértes, 1. Marcell, festő és grafikus, szül. 1895. Az összeomlás idején maró szatirájú plakátjaival keltett feltűnést. 1920 után Bécsben, utóbb Párisban telepedett le. Az utóbbi helyen a mondain életből vett vízfestményeivel, litográfiáival, rézkarcaival és mindenekfölött szellemes plakátjaival lett népszerű. Különféle grafikai albumjai között a legismertebbek : La Journal de Madame ; Maisons; Dancing. Az Ernst Múzeumban 1925. kisebb gyűjteményt állított ki grafikai munkáiból.

15297.ht

CÍMSZÓ Vérte Marcel

SZEMÉLYNÉV Vérte Marcel

SZÓCIKK Vértes 1 Marcell fest é grafikus szül 1895 A összeomlá idejé mar szatiráj plakátjaiva keltet feltűnést 192 utá Bécsben utób Párisba telepedet le A utóbb helye mondai életbő vet vízfestményeivel litográfiáival rézkarcaiva é mindenekfölöt szelleme plakátjaiva let népszerű Különfél grafika albumja közöt legismertebbe L Journa d Madam Maisons Dancing A Erns Múzeumba 1925 kiseb gyűjtemény állítot k grafika munkáiból

15297.h

CÍMSZ Vért Marce

SZEMÉLYNÉ Vért Marce

SZÓCIK Vérte Marcel fes grafiku szü 189 összeoml idej ma szatirá plakátjaiv kelte feltűnés 19 ut Bécsbe utó Párisb telepede l utób hely monda életb ve vízfestményeive litográfiáiva rézkarcaiv mindenekfölö szellem plakátjaiv le népszer Különfé grafik albumj közö legismertebb Journ Mada Maison Dancin Ern Múzeumb 192 kise gyűjtemén állíto grafik munkáibó

15297.

CÍMS Vér Marc

SZEMÉLYN Vér Marc

SZÓCI Vért Marce fe grafik sz 18 összeom ide m szatir plakátjai kelt feltűné 1 u Bécsb ut Páris teleped utó hel mond élet v vízfestményeiv litográfiáiv rézkarcai mindenekföl szelle plakátjai l népsze Különf grafi album köz legismerteb Jour Mad Maiso Danci Er Múzeum 19 kis gyűjtemé állít grafi munkáib

15297

CÍM Vé Mar

SZEMÉLY Vé Mar

SZÓC Vér Marc f grafi s 1 összeo id szati plakátja kel feltűn Bécs u Pári telepe ut he mon éle vízfestményei litográfiái rézkarca mindenekfö szell plakátja népsz Külön graf albu kö legismerte Jou Ma Mais Danc E Múzeu 1 ki gyűjtem állí graf munkái

1529

CÍ V Ma

SZEMÉL V Ma

SZÓ Vé Mar graf össze i szat plakátj ke feltű Béc Pár telep u h mo él vízfestménye litográfiá rézkarc mindenekf szel plakátj néps Külö gra alb k legismert Jo M Mai Dan Múze k gyűjte áll gra munká