15298.htm

CÍMSZÓ: Vértes Jószef

SZEMÉLYNÉV: Vértes József

SZÓCIKK: "2. V. József'*, tanár, író, szül. Törökszentmiklóson 1881 márc. 24. Az egyetemet Budapesten végezte, majd az idegbeteg gyermekek középfokú tanintézetének tanára és vezetője volt Budán 1920-ig. Számos magyar és német nyelven írt gyermekpszichológiai tanulmányán kívül fontosabb müvei: Verseghy Ferenc emlékezete; lllésiász. Humoros eposz; A gyermeknyelv hangtanáról."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5298. címszó a lexikon => 947. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15298.htm

CÍMSZÓ: Vértes Jószef

SZEMÉLYNÉV: Vértes József

SZÓCIKK: 2. V. József'*, tanár, író, szül. Törökszentmiklóson 1881 márc. 24. Az egyetemet Budapesten végezte, majd az idegbeteg gyermekek középfokú tanintézetének tanára és vezetője volt Budán 1920-ig. Számos magyar és német nyelven írt gyermekpszichológiai tanulmányán kívül fontosabb müvei: Verseghy Ferenc emlékezete; lllésiász. Humoros eposz; A gyermeknyelv hangtanáról.

15298.ht

CÍMSZÓ Vérte Jósze

SZEMÉLYNÉV Vérte Józse

SZÓCIKK 2 V József'* tanár író szül Törökszentmiklóso 188 márc 24 A egyeteme Budapeste végezte maj a idegbete gyermeke középfok tanintézeténe tanár é vezetőj vol Budá 1920-ig Számo magya é néme nyelve ír gyermekpszichológia tanulmányá kívü fontosab müvei Versegh Feren emlékezete lllésiász Humoro eposz gyermeknyel hangtanáról

15298.h

CÍMSZ Vért Jósz

SZEMÉLYNÉ Vért Józs

SZÓCIK József' taná ír szü Törökszentmiklós 18 már 2 egyetem Budapest végezt ma idegbet gyermek középfo tanintézetén taná vezető vo Bud 1920-i Szám magy ném nyelv í gyermekpszichológi tanulmány kív fontosa müve Verseg Fere emlékezet lllésiás Humor epos gyermeknye hangtanáró

15298.

CÍMS Vér Jós

SZEMÉLYN Vér Józ

SZÓCI József tan í sz Törökszentmikló 1 má egyete Budapes végez m idegbe gyerme középf tanintézeté tan vezet v Bu 1920- Szá mag né nyel gyermekpszichológ tanulmán kí fontos müv Verse Fer emlékeze lllésiá Humo epo gyermekny hangtanár

15298

CÍM Vé Jó

SZEMÉLY Vé Jó

SZÓC Józse ta s Törökszentmikl m egyet Budape vége idegb gyerm közép tanintézet ta veze B 1920 Sz ma n nye gyermekpszicholó tanulmá k fonto mü Vers Fe emlékez lllési Hum ep gyermekn hangtaná

1529

CÍ V J

SZEMÉL V J

SZÓ Józs t Törökszentmik egye Budap vég ideg gyer közé tanintéze t vez 192 S m ny gyermekpszichol tanulm font m Ver F emléke lllés Hu e gyermek hangtan