15299.htm

CÍMSZÓ: Vértes Oszkár

SZEMÉLYNÉV: Vértes Oszkár

SZÓCIKK: 3. V. Oszkár, orvostanár, szül. Budapesten 1875 nov. 23. A tübingeni egyetemen volt tanársegéd, majd magántanárrá habilitálták a kolozsvári egyetemen. Jelenleg osztályvezető főorvos a marosvásárhelyi szanatóriumban. Több munkája jelent meg, legjelentékenyebb: Az eklampsia, mint anaphylaxiás megbetegedés. Előadásokat tartott Stuttgartban és Breslauban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5299. címszó a lexikon => 947. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15299.htm

CÍMSZÓ: Vértes Oszkár

SZEMÉLYNÉV: Vértes Oszkár

SZÓCIKK: 3. V. Oszkár, orvostanár, szül. Budapesten 1875 nov. 23. A tübingeni egyetemen volt tanársegéd, majd magántanárrá habilitálták a kolozsvári egyetemen. Jelenleg osztályvezető főorvos a marosvásárhelyi szanatóriumban. Több munkája jelent meg, legjelentékenyebb: Az eklampsia, mint anaphylaxiás megbetegedés. Előadásokat tartott Stuttgartban és Breslauban.

15299.ht

CÍMSZÓ Vérte Oszká

SZEMÉLYNÉV Vérte Oszká

SZÓCIKK 3 V Oszkár orvostanár szül Budapeste 187 nov 23 tübingen egyeteme vol tanársegéd maj magántanárr habilitáltá kolozsvár egyetemen Jelenle osztályvezet főorvo marosvásárhely szanatóriumban Töb munkáj jelen meg legjelentékenyebb A eklampsia min anaphylaxiá megbetegedés Előadásoka tartot Stuttgartba é Breslauban

15299.h

CÍMSZ Vért Oszk

SZEMÉLYNÉ Vért Oszk

SZÓCIK Oszká orvostaná szü Budapest 18 no 2 tübinge egyetem vo tanársegé ma magántanár habilitált kolozsvá egyeteme Jelenl osztályveze főorv marosvásárhel szanatóriumba Tö munká jele me legjelentékenyeb eklampsi mi anaphylaxi megbetegedé Előadások tarto Stuttgartb Breslauba

15299.

CÍMS Vér Osz

SZEMÉLYN Vér Osz

SZÓCI Oszk orvostan sz Budapes 1 n tübing egyete v tanárseg m magántaná habilitál kolozsv egyetem Jelen osztályvez főor marosvásárhe szanatóriumb T munk jel m legjelentékenye eklamps m anaphylax megbeteged Előadáso tart Stuttgart Breslaub

15299

CÍM Vé Os

SZEMÉLY Vé Os

SZÓC Osz orvosta s Budape tübin egyet tanárse magántan habilitá kolozs egyete Jele osztályve főo marosvásárh szanatórium mun je legjelentékeny eklamp anaphyla megbetege Előadás tar Stuttgar Breslau

1529

CÍ V O

SZEMÉL V O

SZÓ Os orvost Budap tübi egye tanárs magánta habilit koloz egyet Jel osztályv fő marosvásár szanatóriu mu j legjelentéken eklam anaphyl megbeteg Előadá ta Stuttga Bresla