15301.htm

CÍMSZÓ: Véset

SZÓCIKK: Véset. A hizlalt (tömött) liba bögye, amelyet higiénikus vizsgálat alá vetnek, annak a megállapítása végett, hogy szabad-e a rituálisan levágott állat húsát elfogyasztani, vagy sem ? Ha a V.-en akárcsak egy tűhegynyi lyukat találnak, akkor a liba teréfó, tehát használhatatlan, mert okvetlenül elhullott volna és az elhullt állat husa tilalom alá esik. Ha forradást találnak a V.-en, akkor az, aki a vizsgálatot teljesíti, körömmel lehámozza és az állatnak kóserrá, vagy teréfóvá való kinyilvánítása attól függ, hogy marad-e lyuk a lekapart heg nyomán, vagy sem. A V. rituális megvizsgáltatását saálónak (sajle) nevezik. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5301. címszó a lexikon => 948. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15301.htm

CÍMSZÓ: Véset

SZÓCIKK: Véset. A hizlalt tömött liba bögye, amelyet higiénikus vizsgálat alá vetnek, annak a megállapítása végett, hogy szabad-e a rituálisan levágott állat húsát elfogyasztani, vagy sem ? Ha a V.-en akárcsak egy tűhegynyi lyukat találnak, akkor a liba teréfó, tehát használhatatlan, mert okvetlenül elhullott volna és az elhullt állat husa tilalom alá esik. Ha forradást találnak a V.-en, akkor az, aki a vizsgálatot teljesíti, körömmel lehámozza és az állatnak kóserrá, vagy teréfóvá való kinyilvánítása attól függ, hogy marad-e lyuk a lekapart heg nyomán, vagy sem. A V. rituális megvizsgáltatását saálónak sajle nevezik.

15301.ht

CÍMSZÓ Vése

SZÓCIKK Véset hizlal tömöt lib bögye amelye higiéniku vizsgála al vetnek anna megállapítás végett hog szabad- rituálisa levágot álla húsá elfogyasztani vag se H V.-e akárcsa eg tűhegyny lyuka találnak akko lib teréfó tehá használhatatlan mer okvetlenü elhullot voln é a elhull álla hus tilalo al esik H forradás találna V.-en akko az ak vizsgálato teljesíti körömme lehámozz é a állatna kóserrá vag teréfóv val kinyilvánítás attó függ hog marad- lyu lekapar he nyomán vag sem V rituáli megvizsgáltatásá saálóna sajl nevezik

15301.h

CÍMSZ Vés

SZÓCIK Vése hizla tömö li bögy amely higiénik vizsgál a vetne ann megállapítá véget ho szabad rituális levágo áll hús elfogyasztan va s V.- akárcs e tűhegyn lyuk találna akk li teréf teh használhatatla me okvetlen elhullo vol elhul áll hu tilal a esi forradá találn V.-e akk a a vizsgálat teljesít körömm lehámoz állatn kóserr va teréfó va kinyilvánítá att füg ho marad ly lekapa h nyomá va se rituál megvizsgáltatás saálón saj nevezi

15301.

CÍMS Vé

SZÓCI Vés hizl töm l bög amel higiéni vizsgá vetn an megállapít vége h szaba rituáli levág ál hú elfogyaszta v V. akárc tűhegy lyu találn ak l teré te használhatatl m okvetle elhull vo elhu ál h tila es forrad talál V.- ak vizsgála teljesí köröm lehámo állat kóser v teréf v kinyilvánít at fü h mara l lekap nyom v s rituá megvizsgáltatá saáló sa nevez

15301

CÍM V

SZÓC Vé hiz tö bö ame higién vizsg vet a megállapí vég szab rituál levá á h elfogyaszt V akár tűheg ly talál a ter t használhatat okvetl elhul v elh á til e forra talá V. a vizsgál teljes körö lehám álla kóse teré kinyilvání a f mar leka nyo ritu megvizsgáltat saál s neve

1530SZÓ V hi t b am higié vizs ve megállap vé sza rituá lev elfogyasz aká tűhe l talá te használhata okvet elhu el ti forr tal V vizsgá telje kör lehá áll kós ter kinyilván ma lek ny rit megvizsgálta saá nev