15302.htm

CÍMSZÓ: Veszelei

SZEMÉLYNÉV: Veszelei Károly

SZÓCIKK: "Veszelei Károly, költő, szül. Veszprémben 1867., megh. Dombóváron 1892. Gyógyíthatatlan tüdöbaja öngyilkosságba kergette. A múlt század 90-es éveinek egyik legfinomabb hangú lírikusa volt. Verskötetei: Hervadás regéi; Fel a szívekkel/Hátrahagyott verseit Melódiák címmel gyűjtötték össze 1908."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5302. címszó a lexikon => 948. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15302.htm

CÍMSZÓ: Veszelei

SZEMÉLYNÉV: Veszelei Károly

SZÓCIKK: Veszelei Károly, költő, szül. Veszprémben 1867., megh. Dombóváron 1892. Gyógyíthatatlan tüdöbaja öngyilkosságba kergette. A múlt század 90-es éveinek egyik legfinomabb hangú lírikusa volt. Verskötetei: Hervadás regéi; Fel a szívekkel/Hátrahagyott verseit Melódiák címmel gyűjtötték össze 1908.

15302.ht

CÍMSZÓ Veszele

SZEMÉLYNÉV Veszele Károl

SZÓCIKK Veszele Károly költő szül Veszprémbe 1867. megh Dombóváro 1892 Gyógyíthatatla tüdöbaj öngyilkosságb kergette múl száza 90-e éveine egyi legfinomab hang lírikus volt Verskötetei Hervadá regéi Fe szívekkel/Hátrahagyot versei Melódiá címme gyűjtötté össz 1908

15302.h

CÍMSZ Veszel

SZEMÉLYNÉ Veszel Káro

SZÓCIK Veszel Károl költ szü Veszprémb 1867 meg Dombóvár 189 Gyógyíthatatl tüdöba öngyilkosság kergett mú száz 90- évein egy legfinoma han líriku vol Verskötete Hervad regé F szívekkel/Hátrahagyo verse Melódi címm gyűjtött öss 190

15302.

CÍMS Vesze

SZEMÉLYN Vesze Kár

SZÓCI Vesze Káro köl sz Veszprém 186 me Dombóvá 18 Gyógyíthatat tüdöb öngyilkossá kerget m szá 90 évei eg legfinom ha lírik vo Verskötet Herva reg szívekkel/Hátrahagy vers Melód cím gyűjtöt ös 19

15302

CÍM Vesz

SZEMÉLY Vesz Ká

SZÓC Vesz Kár kö s Veszpré 18 m Dombóv 1 Gyógyíthata tüdö öngyilkoss kerge sz 9 éve e legfino h líri v Versköte Herv re szívekkel/Hátrahag ver Meló cí gyűjtö ö 1

1530

CÍ Ves

SZEMÉL Ves K

SZÓ Ves Ká k Veszpr 1 Dombó Gyógyíthat tüd öngyilkos kerg s év legfin lír Versköt Her r szívekkel/Hátraha ve Mel c gyűjt