15307.htm

CÍMSZÓ: Veszprémi

SZEMÉLYNÉV: Veszprémi Vilmos

SZÓCIKK: "Veszprémi Vilmos*, tanár, szül. Veszprémben 1855. Középiskolai tanári oklevelet szerzett, azután több vidéki reáliskolában, majd a budapesti állami István-úti főgimnáziumban lett tanár. Művei: Hajnis és kora; Eszményeink és az ifjúság nevelése; A magyar helyesírás szabályai."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5307. címszó a lexikon => 949. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15307.htm

CÍMSZÓ: Veszprémi

SZEMÉLYNÉV: Veszprémi Vilmos

SZÓCIKK: Veszprémi Vilmos*, tanár, szül. Veszprémben 1855. Középiskolai tanári oklevelet szerzett, azután több vidéki reáliskolában, majd a budapesti állami István-úti főgimnáziumban lett tanár. Művei: Hajnis és kora; Eszményeink és az ifjúság nevelése; A magyar helyesírás szabályai.

15307.ht

CÍMSZÓ Veszprém

SZEMÉLYNÉV Veszprém Vilmo

SZÓCIKK Veszprém Vilmos* tanár szül Veszprémbe 1855 Középiskola tanár oklevele szerzett azutá töb vidék reáliskolában maj budapest állam István-út főgimnáziumba let tanár Művei Hajni é kora Eszményein é a ifjúsá nevelése magya helyesírá szabályai

15307.h

CÍMSZ Veszpré

SZEMÉLYNÉ Veszpré Vilm

SZÓCIK Veszpré Vilmos taná szü Veszprémb 185 Középiskol taná oklevel szerzet azut tö vidé reáliskolába ma budapes álla István-ú főgimnáziumb le taná Műve Hajn kor Eszményei ifjús nevelés magy helyesír szabálya

15307.

CÍMS Veszpr

SZEMÉLYN Veszpr Vil

SZÓCI Veszpr Vilmo tan sz Veszprém 18 Középisko tan okleve szerze azu t vid reáliskoláb m budape áll István- főgimnázium l tan Műv Haj ko Eszménye ifjú nevelé mag helyesí szabály

15307

CÍM Veszp

SZEMÉLY Veszp Vi

SZÓC Veszp Vilm ta s Veszpré 1 Középisk ta oklev szerz az vi reáliskolá budap ál István főgimnáziu ta Mű Ha k Eszmény ifj nevel ma helyes szabál

1530

CÍ Vesz

SZEMÉL Vesz V

SZÓ Vesz Vil t Veszpr Középis t okle szer a v reáliskol buda á Istvá főgimnázi t M H Eszmén if neve m helye szabá