15308.htm

CÍMSZÓ: Vezeklés

SZÓCIKK: Vezeklés, zsidó módjai: a magábaszállás, a böjt, az ima - és főleg az adakozás. Ezeket az obszervanciákat írják elő a visszatérő renegát számára is. A vezeklőt bal-tesuvának mondja a héber és jiddis nyelvhasználat és ha őszinte a vezeklése, nagy becsületben áll.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5308. címszó a lexikon => 949. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15308.htm

CÍMSZÓ: Vezeklés

SZÓCIKK: Vezeklés, zsidó módjai: a magábaszállás, a böjt, az ima - és főleg az adakozás. Ezeket az obszervanciákat írják elő a visszatérő renegát számára is. A vezeklőt bal-tesuvának mondja a héber és jiddis nyelvhasználat és ha őszinte a vezeklése, nagy becsületben áll.

15308.ht

CÍMSZÓ Vezeklé

SZÓCIKK Vezeklés zsid módjai magábaszállás böjt a im é főle a adakozás Ezeke a obszervanciáka írjá el visszatér renegá számár is vezeklő bal-tesuvána mondj hébe é jiddi nyelvhasznála é h őszint vezeklése nag becsületbe áll

15308.h

CÍMSZ Vezekl

SZÓCIK Vezeklé zsi módja magábaszállá böj i fől adakozá Ezek obszervanciák írj e visszaté reneg számá i vezekl bal-tesuván mond héb jidd nyelvhasznál őszin vezeklés na becsületb ál

15308.

CÍMS Vezek

SZÓCI Vezekl zs módj magábaszáll bö fő adakoz Eze obszervanciá ír visszat rene szám vezek bal-tesuvá mon hé jid nyelvhaszná őszi vezeklé n becsület á

15308

CÍM Veze

SZÓC Vezek z mód magábaszál b f adako Ez obszervanci í vissza ren szá veze bal-tesuv mo h ji nyelvhaszn ősz vezekl becsüle

1530

CÍ Vez

SZÓ Veze mó magábaszá adak E obszervanc vissz re sz vez bal-tesu m j nyelvhasz ős vezek becsül