15309.htm

CÍMSZÓ: Vézósz habróchó

SZÓCIKK: Vézósz habróchó, hetiszakasz, amely Mózes 5. könyve 33. fejezetének elejétől a könyv végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Mózes búcsúáldása, Mózes halála. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jósua könyve 1. fejezetének elejétől a fejezet végéig terjed. A tórái és prófétai rész között az az összefüggés, hogy ez utóbbi az előbbinek tartalmi folytatása, ott Mózes haláláról, itt utódjának, Jósuának fellépéséről van szó. Nem külön szombaton, hanem szimchász tórakor olvassák fel e szakaszt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5309. címszó a lexikon => 949. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15309.htm

CÍMSZÓ: Vézósz habróchó

SZÓCIKK: Vézósz habróchó, hetiszakasz, amely Mózes 5. könyve 33. fejezetének elejétől a könyv végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Mózes búcsúáldása, Mózes halála. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jósua könyve 1. fejezetének elejétől a fejezet végéig terjed. A tórái és prófétai rész között az az összefüggés, hogy ez utóbbi az előbbinek tartalmi folytatása, ott Mózes haláláról, itt utódjának, Jósuának fellépéséről van szó. Nem külön szombaton, hanem szimchász tórakor olvassák fel e szakaszt.

15309.ht

CÍMSZÓ Vézós habróch

SZÓCIKK Vézós habróchó hetiszakasz amel Móze 5 könyv 33 fejezeténe elejétő köny végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Móze búcsúáldása Móze halála hetiszakaszho tartoz próféta rés Jósu könyv 1 fejezeténe elejétő fejeze végéi terjed tórá é próféta rés közöt a a összefüggés hog e utóbb a előbbine tartalm folytatása ot Móze haláláról it utódjának Jósuána fellépésérő va szó Ne külö szombaton hane szimchás tórako olvassá fe szakaszt

15309.h

CÍMSZ Vézó habróc

SZÓCIK Vézó habróch hetiszakas ame Móz köny 3 fejezetén elejét kön végé terje rés foglal magába Röv tartalm Móz búcsúáldás Móz halál hetiszakaszh tarto prófét ré Jós köny fejezetén elejét fejez végé terje tór prófét ré közö összefüggé ho utób előbbin tartal folytatás o Móz haláláró i utódjána Jósuán fellépésér v sz N kül szombato han szimchá tórak olvass f szakasz

15309.

CÍMS Véz habró

SZÓCI Véz habróc hetiszaka am Mó kön fejezeté elejé kö vég terj ré fogla magáb Rö tartal Mó búcsúáldá Mó halá hetiszakasz tart prófé r Jó kön fejezeté elejé feje vég terj tó prófé r köz összefügg h utó előbbi tarta folytatá Mó halálár utódján Jósuá fellépésé s kü szombat ha szimch tóra olvas szakas

15309

CÍM Vé habr

SZÓC Vé habró hetiszak a M kö fejezet elej k vé ter r fogl magá R tarta M búcsúáld M hal hetiszakas tar próf J kö fejezet elej fej vé ter t próf kö összefüg ut előbb tart folytat M halálá utódjá Jósu fellépés k szomba h szimc tór olva szaka

1530

CÍ V hab

SZÓ V habr hetisza k fejeze ele v te fog mag tart búcsúál ha hetiszaka ta pró k fejeze ele fe v te pró k összefü u előb tar folyta halál utódj Jós fellépé szomb szim tó olv szak