15312.htm

CÍMSZÓ: Vidor

SZEMÉLYNÉV: Vidor Emil

SZÓCIKK: Vidor, 1. Emil, építész, szül. Budapesten 1867. Építészeti tanulmányait a budapesti, müncheni és charlottenburgi műegyetemeken végezte. 1894 óta működik önállóan Budapesten, ahol számos bérpalotát, úrilakot és gyárépületet tervezett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5312. címszó a lexikon => 950. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15312.htm

CÍMSZÓ: Vidor

SZEMÉLYNÉV: Vidor Emil

SZÓCIKK: Vidor, 1. Emil, építész, szül. Budapesten 1867. Építészeti tanulmányait a budapesti, müncheni és charlottenburgi műegyetemeken végezte. 1894 óta működik önállóan Budapesten, ahol számos bérpalotát, úrilakot és gyárépületet tervezett.

15312.ht

CÍMSZÓ Vido

SZEMÉLYNÉV Vido Emi

SZÓCIKK Vidor 1 Emil építész szül Budapeste 1867 Építészet tanulmányai budapesti münchen é charlottenburg műegyetemeke végezte 189 ót működi önállóa Budapesten aho számo bérpalotát úrilako é gyárépülete tervezett

15312.h

CÍMSZ Vid

SZEMÉLYNÉ Vid Em

SZÓCIK Vido Emi építés szü Budapest 186 Építésze tanulmánya budapest münche charlottenbur műegyetemek végezt 18 ó működ önálló Budapeste ah szám bérpalotá úrilak gyárépület tervezet

15312.

CÍMS Vi

SZEMÉLYN Vi E

SZÓCI Vid Em építé sz Budapes 18 Építész tanulmány budapes münch charlottenbu műegyeteme végez 1 műkö önáll Budapest a szá bérpalot úrila gyárépüle terveze

15312

CÍM V

SZEMÉLY V

SZÓC Vi E épít s Budape 1 Építés tanulmán budape münc charlottenb műegyetem vége műk önál Budapes sz bérpalo úril gyárépül tervez

1531SZEMÉL

SZÓ V épí Budap Építé tanulmá budap mün charlotten műegyete vég mű öná Budape s bérpal úri gyárépü terve