15316.htm

CÍMSZÓ: Vincze

SZEMÉLYNÉV: Vincze Zsigmond

SZÓCIKK: "Vincze Zsigmond, zeneszerző, szül Zomboron 1875. Belovits, Waldhauer és Aggházy voltak a tanárai. Hírnevét a Tilos a csók c. operettjével alapozta meg. Ezt sok európai színpad hozta színre. Operája: Az erősebb. Operettjei az említetten kívül: A limonádé ezredes; Leni néni; A cigány grófné; A hamburgi menyasszony ;A gárdista; Aranyhattyú."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5316. címszó a lexikon => 950. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15316.htm

CÍMSZÓ: Vincze

SZEMÉLYNÉV: Vincze Zsigmond

SZÓCIKK: Vincze Zsigmond, zeneszerző, szül Zomboron 1875. Belovits, Waldhauer és Aggházy voltak a tanárai. Hírnevét a Tilos a csók c. operettjével alapozta meg. Ezt sok európai színpad hozta színre. Operája: Az erősebb. Operettjei az említetten kívül: A limonádé ezredes; Leni néni; A cigány grófné; A hamburgi menyasszony ;A gárdista; Aranyhattyú.

15316.ht

CÍMSZÓ Vincz

SZEMÉLYNÉV Vincz Zsigmon

SZÓCIKK Vincz Zsigmond zeneszerző szü Zomboro 1875 Belovits Waldhaue é Aggház volta tanárai Hírnevé Tilo csó c operettjéve alapozt meg Ez so európa színpa hozt színre Operája A erősebb Operettje a említette kívül limonád ezredes Len néni cigán grófné hamburg menyasszon ; gárdista Aranyhattyú

15316.h

CÍMSZ Vinc

SZEMÉLYNÉ Vinc Zsigmo

SZÓCIK Vinc Zsigmon zeneszerz sz Zombor 187 Belovit Waldhau Agghá volt tanára Hírnev Til cs operettjév alapoz me E s európ színp hoz színr Operáj erőseb Operettj említett kívü limoná ezrede Le nén cigá grófn hambur menyasszo gárdist Aranyhatty

15316.

CÍMS Vin

SZEMÉLYN Vin Zsigm

SZÓCI Vin Zsigmo zeneszer s Zombo 18 Belovi Waldha Aggh vol tanár Hírne Ti c operettjé alapo m euró szín ho szín Operá erőse Operett említet kív limon ezred L né cig gróf hambu menyassz gárdis Aranyhatt

15316

CÍM Vi

SZEMÉLY Vi Zsig

SZÓC Vi Zsigm zenesze Zomb 1 Belov Waldh Agg vo taná Hírn T operettj alap eur szí h szí Oper erős Operet említe kí limo ezre n ci gró hamb menyass gárdi Aranyhat

1531

CÍ V

SZEMÉL V Zsi

SZÓ V Zsig zenesz Zom Belo Wald Ag v tan Hír operett ala eu sz sz Ope erő Opere említ k lim ezr c gr ham menyas gárd Aranyha