15324.htm

CÍMSZÓ: Voéró

SZÓCIKK: Voéró, hetiszakasz, amely Mózes2. könyvének 6. fejezete 2. versétől a 9. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Az egyiptomi megváltás hirdetése. Mózes és Áron családja. A tíz csapás. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ezékiel könyvének 28. fejezete 25. versétől a 29. fejezet végéig terjed. A tórai és a prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő Egyiptomról és a Nílusról szól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5324. címszó a lexikon => 955. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15324.htm

CÍMSZÓ: Voéró

SZÓCIKK: Voéró, hetiszakasz, amely Mózes2. könyvének 6. fejezete 2. versétől a 9. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Az egyiptomi megváltás hirdetése. Mózes és Áron családja. A tíz csapás. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ezékiel könyvének 28. fejezete 25. versétől a 29. fejezet végéig terjed. A tórai és a prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő Egyiptomról és a Nílusról szól.

15324.ht

CÍMSZÓ Voér

SZÓCIKK Voéró hetiszakasz amel Mózes2 könyvéne 6 fejezet 2 versétő 9 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma A egyiptom megváltá hirdetése Móze é Áro családja tí csapás hetiszakaszho tartoz próféta rés Ezékie könyvéne 28 fejezet 25 versétő 29 fejeze végéi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog mindkett Egyiptomró é Nílusró szól

15324.h

CÍMSZ Voé

SZÓCIK Voér hetiszakas ame Mózes könyvén fejeze versét fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm egyipto megvált hirdetés Móz Ár családj t csapá hetiszakaszh tarto prófét ré Ezéki könyvén 2 fejeze 2 versét 2 fejez végé terje tór prófét ré közö összefüggé ho mindket Egyiptomr Nílusr szó

15324.

CÍMS Vo

SZÓCI Voé hetiszaka am Móze könyvé fejez versé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal egyipt megvál hirdeté Mó Á család csap hetiszakasz tart prófé r Ezék könyvé fejez versé feje vég terj tó prófé r köz összefügg h mindke Egyiptom Nílus sz

15324

CÍM V

SZÓC Vo hetiszak a Móz könyv feje vers fej vé ter r fogl magá R tarta egyip megvá hirdet M csalá csa hetiszakas tar próf Ezé könyv feje vers fej vé ter t próf kö összefüg mindk Egyipto Nílu s

1532SZÓ V hetisza Mó köny fej ver fe v te fog mag tart egyi megv hirde csal cs hetiszaka ta pró Ez köny fej ver fe v te pró k összefü mind Egyipt Níl