15327.htm

CÍMSZÓ: Völgyesi

SZEMÉLYNÉV: Völgyesi Ferenc

SZÓCIKK: "Völgyesi Ferenc, orvos, szül. 1892. A buda­pesti egyetemen tanult, majd tényleges főhadnagy orvos volt s mint ilyen vett részt a világháborúban ban. Főleg a hipnózisterápiával foglalkozik s e tárgykörből számos tanulmányt Irt. Törvényszéki és mentőorvos, tagja a Societé Lorraine de Psychologie Appliquenek. Főbb önállóan megjelent munkái: A hipnózis helye és alkalmazása a modern gyógyászatban; Lélek és természettudomány; Hipnózis gyógymód a szervi és lelki betegségeknél (1918); Hisztéria, neuraszténia, hipnózis és szuggesztió fogalmai. Szakértekezései a különböző orvosi és természettudományi folyóiratokban jelennek meg. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5327. címszó a lexikon => 955. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15327.htm

CÍMSZÓ: Völgyesi

SZEMÉLYNÉV: Völgyesi Ferenc

SZÓCIKK: Völgyesi Ferenc, orvos, szül. 1892. A buda­pesti egyetemen tanult, majd tényleges főhadnagy orvos volt s mint ilyen vett részt a világháborúban ban. Főleg a hipnózisterápiával foglalkozik s e tárgykörből számos tanulmányt Irt. Törvényszéki és mentőorvos, tagja a Societé Lorraine de Psychologie Appliquenek. Főbb önállóan megjelent munkái: A hipnózis helye és alkalmazása a modern gyógyászatban; Lélek és természettudomány; Hipnózis gyógymód a szervi és lelki betegségeknél 1918 ; Hisztéria, neuraszténia, hipnózis és szuggesztió fogalmai. Szakértekezései a különböző orvosi és természettudományi folyóiratokban jelennek meg.

15327.ht

CÍMSZÓ Völgyes

SZEMÉLYNÉV Völgyes Feren

SZÓCIKK Völgyes Ferenc orvos szül 1892 buda­pest egyeteme tanult maj ténylege főhadnag orvo vol min ilye vet rész világháborúba ban Főle hipnózisterápiáva foglalkozi tárgykörbő számo tanulmány Irt Törvényszék é mentőorvos tagj Societ Lorrain d Psychologi Appliquenek Főb önállóa megjelen munkái hipnózi hely é alkalmazás moder gyógyászatban Léle é természettudomány Hipnózi gyógymó szerv é lelk betegségekné 191 Hisztéria neuraszténia hipnózi é szuggeszti fogalmai Szakértekezése különböz orvos é természettudomány folyóiratokba jelenne meg

15327.h

CÍMSZ Völgye

SZEMÉLYNÉ Völgye Fere

SZÓCIK Völgye Feren orvo szü 189 buda­pes egyetem tanul ma tényleg főhadna orv vo mi ily ve rés világháborúb ba Fől hipnózisterápiáv foglalkoz tárgykörb szám tanulmán Ir Törvényszé mentőorvo tag Socie Lorrai Psycholog Appliquene Fő önálló megjele munká hipnóz hel alkalmazá mode gyógyászatba Lél természettudomán Hipnóz gyógym szer lel betegségekn 19 Hisztéri neuraszténi hipnóz szuggeszt fogalma Szakértekezés különbö orvo természettudomán folyóiratokb jelenn me

15327.

CÍMS Völgy

SZEMÉLYN Völgy Fer

SZÓCI Völgy Fere orv sz 18 buda­pe egyete tanu m tényle főhadn or v m il v ré világháború b Fő hipnózisterápiá foglalko tárgykör szá tanulmá I Törvénysz mentőorv ta Soci Lorra Psycholo Appliquen F önáll megjel munk hipnó he alkalmaz mod gyógyászatb Lé természettudomá Hipnó gyógy sze le betegségek 1 Hisztér neurasztén hipnó szuggesz fogalm Szakértekezé különb orv természettudomá folyóiratok jelen m

15327

CÍM Völg

SZEMÉLY Völg Fe

SZÓC Völg Fer or s 1 buda­p egyet tan tényl főhad o i r világhábor F hipnózisterápi foglalk tárgykö sz tanulm Törvénys mentőor t Soc Lorr Psychol Applique önál megje mun hipn h alkalma mo gyógyászat L természettudom Hipn gyóg sz l betegsége Hiszté neuraszté hipn szugges fogal Szakértekez külön or természettudom folyóirato jele

1532

CÍ Völ

SZEMÉL Völ F

SZÓ Völ Fe o buda­ egye ta tény főha világhábo hipnózisteráp foglal tárgyk s tanul Törvény mentőo So Lor Psycho Appliqu öná megj mu hip alkalm m gyógyásza természettudo Hip gyó s betegség Hiszt neuraszt hip szugge foga Szakérteke külö o természettudo folyóirat jel