15329.htm

CÍMSZÓ: Vörös

SZEMÉLYNÉV: Vörös László

SZÓCIKK: Vörös László, író és hírlapíró. Az Aradon megjelenő «Friss Ujság» felelős szerkesztője. Írásai budapesti lapokban is megjelentek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5329. címszó a lexikon => 956. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15329.htm

CÍMSZÓ: Vörös

SZEMÉLYNÉV: Vörös László

SZÓCIKK: Vörös László, író és hírlapíró. Az Aradon megjelenő Friss Ujság felelős szerkesztője. Írásai budapesti lapokban is megjelentek.

15329.ht

CÍMSZÓ Vörö

SZEMÉLYNÉV Vörö Lászl

SZÓCIKK Vörö László ír é hírlapíró A Arado megjelen Fris Ujsá felelő szerkesztője Írása budapest lapokba i megjelentek

15329.h

CÍMSZ Vör

SZEMÉLYNÉ Vör Lász

SZÓCIK Vör Lászl í hírlapír Arad megjele Fri Ujs felel szerkesztőj Írás budapes lapokb megjelente

15329.

CÍMS Vö

SZEMÉLYN Vö Lás

SZÓCI Vö Lász hírlapí Ara megjel Fr Uj fele szerkesztő Írá budape lapok megjelent

15329

CÍM V

SZEMÉLY V Lá

SZÓC V Lás hírlap Ar megje F U fel szerkeszt Ír budap lapo megjelen

1532SZEMÉL L

SZÓ Lá hírla A megj fe szerkesz Í buda lap megjele