15330.htm

CÍMSZÓ: Wartmann

SZEMÉLYNÉV: Wartmann Dávid

SZÓCIKK: Wahrmann, 1. Dávid József, rabbi, W. Izrael (1. o.) fia, szül. Wysnitzen (Lengyelország). Tanulmányait a leghíresebb jesivákban végezte és 1850-ig töltötte be a nagyváradi hitközség rabbiszékét. Az 1848-iki magyar szabadságharc ideje alatt a hitközség bölcs irányításával általános népszerűséget szerzett. Fia: W. Sándor, sokáig volt a bécsi Concordia újságíróegyesület elnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5330. címszó a lexikon => 956. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15330.htm

CÍMSZÓ: Wartmann

SZEMÉLYNÉV: Wartmann Dávid

SZÓCIKK: Wahrmann, 1. Dávid József, rabbi, W. Izrael 1. o. fia, szül. Wysnitzen Lengyelország . Tanulmányait a leghíresebb jesivákban végezte és 1850-ig töltötte be a nagyváradi hitközség rabbiszékét. Az 1848-iki magyar szabadságharc ideje alatt a hitközség bölcs irányításával általános népszerűséget szerzett. Fia: W. Sándor, sokáig volt a bécsi Concordia újságíróegyesület elnöke.

15330.ht

CÍMSZÓ Wartman

SZEMÉLYNÉV Wartman Dávi

SZÓCIKK Wahrmann 1 Dávi József rabbi W Izrae 1 o fia szül Wysnitze Lengyelorszá Tanulmányai leghíreseb jesivákba végezt é 1850-i töltött b nagyvárad hitközsé rabbiszékét A 1848-ik magya szabadsághar idej alat hitközsé bölc irányításáva általáno népszerűsége szerzett Fia W Sándor sokái vol bécs Concordi újságíróegyesüle elnöke

15330.h

CÍMSZ Wartma

SZEMÉLYNÉ Wartma Dáv

SZÓCIK Wahrman Dáv Józse rabb Izra fi szü Wysnitz Lengyelorsz Tanulmánya leghírese jesivákb végez 1850- töltöt nagyvára hitközs rabbiszéké 1848-i magy szabadságha ide ala hitközs böl irányításáv általán népszerűség szerzet Fi Sándo soká vo béc Concord újságíróegyesül elnök

15330.

CÍMS Wartm

SZEMÉLYN Wartm Dá

SZÓCI Wahrma Dá Józs rab Izr f sz Wysnit Lengyelors Tanulmány leghíres jesivák vége 1850 töltö nagyvár hitköz rabbiszék 1848- mag szabadságh id al hitköz bö irányításá általá népszerűsé szerze F Sánd sok v bé Concor újságíróegyesü elnö

15330

CÍM Wart

SZEMÉLY Wart D

SZÓC Wahrm D Józ ra Iz s Wysni Lengyelor Tanulmán leghíre jesivá vég 185 tölt nagyvá hitkö rabbiszé 1848 ma szabadság i a hitkö b irányítás által népszerűs szerz Sán so b Conco újságíróegyes eln

1533

CÍ War

SZEMÉL War

SZÓ Wahr Jó r I Wysn Lengyelo Tanulmá leghír jesiv vé 18 töl nagyv hitk rabbisz 184 m szabadsá hitk irányítá álta népszerű szer Sá s Conc újságíróegye el