15339.htm

CÍMSZÓ: Wartmann

SZEMÉLYNÉV: Wartmann Sándor

SZÓCIKK: 5. W. Sándor, filantróp, szül. Pesten 1839. megh. u. o. 1899. W. Mór testvére. Közgazdasági tevékenységet fejtett ki és irodalmilag is működött, mint bécsi lapok munkatársa. Főképp emberbaráti működésével vált ki és végrendeletében 200,000 koronát hagyományozott különböző jótékonysági egyesületek részére, 600,000 koronát pedig a zsidó gimnázium alapítására.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5339. címszó a lexikon => 957. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15339.htm

CÍMSZÓ: Wartmann

SZEMÉLYNÉV: Wartmann Sándor

SZÓCIKK: 5. W. Sándor, filantróp, szül. Pesten 1839. megh. u. o. 1899. W. Mór testvére. Közgazdasági tevékenységet fejtett ki és irodalmilag is működött, mint bécsi lapok munkatársa. Főképp emberbaráti működésével vált ki és végrendeletében 200,000 koronát hagyományozott különböző jótékonysági egyesületek részére, 600,000 koronát pedig a zsidó gimnázium alapítására.

15339.ht

CÍMSZÓ Wartman

SZEMÉLYNÉV Wartman Sándo

SZÓCIKK 5 W Sándor filantróp szül Peste 1839 megh u o 1899 W Mó testvére Közgazdaság tevékenysége fejtet k é irodalmila i működött min bécs lapo munkatársa Főkép emberbarát működéséve vál k é végrendeletébe 200,00 koroná hagyományozot különböz jótékonyság egyesülete részére 600,00 koroná pedi zsid gimnáziu alapítására

15339.h

CÍMSZ Wartma

SZEMÉLYNÉ Wartma Sánd

SZÓCIK Sándo filantró szü Pest 183 meg 189 M testvér Közgazdasá tevékenység fejte irodalmil működöt mi béc lap munkatárs Főké emberbará működésév vá végrendeletéb 200,0 koron hagyományozo különbö jótékonysá egyesület részér 600,0 koron ped zsi gimnázi alapításár

15339.

CÍMS Wartm

SZEMÉLYN Wartm Sán

SZÓCI Sánd filantr sz Pes 18 me 18 testvé Közgazdas tevékenysé fejt irodalmi működö m bé la munkatár Fők emberbar működésé v végrendeleté 200, koro hagyományoz különb jótékonys egyesüle részé 600, koro pe zs gimnáz alapításá

15339

CÍM Wart

SZEMÉLY Wart Sá

SZÓC Sán filant s Pe 1 m 1 testv Közgazda tevékenys fej irodalm működ b l munkatá Fő emberba működés végrendelet 200 kor hagyományo külön jótékony egyesül rész 600 kor p z gimná alapítás

1533

CÍ War

SZEMÉL War S

SZÓ Sá filan P test Közgazd tevékeny fe irodal műkö munkat F emberb működé végrendele 20 ko hagyomány külö jótékon egyesü rés 60 ko gimn alapítá