15342.htm

CÍMSZÓ: Wechselmann vakok tanintézete

SZÓCIKK: Wechselmann vakok tanintézete. Lovag Wechselmann Ignác és neje, Neuschloss Zsófia alapította az intézetet, mely 1908 óta áll fenn. Átlag 25 növendéke van évente, akiknek csaknem fele keresztény. A növendékek főleg zenében és kézügyességben nyernek kiképzést, de eszperantó nyelvet is tanulnak, hogy a külföldi vakokkal állandó érintkezést tarthassanak fenn. Az intézet költségvetése kb. 20 ezer pengő. Elnöke: Leszlauer A. Gyula, igazgatója: Adler Simon.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5342. címszó a lexikon => 957. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15342.htm

CÍMSZÓ: Wechselmann vakok tanintézete

SZÓCIKK: Wechselmann vakok tanintézete. Lovag Wechselmann Ignác és neje, Neuschloss Zsófia alapította az intézetet, mely 1908 óta áll fenn. Átlag 25 növendéke van évente, akiknek csaknem fele keresztény. A növendékek főleg zenében és kézügyességben nyernek kiképzést, de eszperantó nyelvet is tanulnak, hogy a külföldi vakokkal állandó érintkezést tarthassanak fenn. Az intézet költségvetése kb. 20 ezer pengő. Elnöke: Leszlauer A. Gyula, igazgatója: Adler Simon.

15342.ht

CÍMSZÓ Wechselman vako tanintézet

SZÓCIKK Wechselman vako tanintézete Lova Wechselman Igná é neje Neuschlos Zsófi alapított a intézetet mel 190 ót ál fenn Átla 2 növendék va évente akikne csakne fel keresztény növendéke főle zenébe é kézügyességbe nyerne kiképzést d eszperant nyelve i tanulnak hog külföld vakokka álland érintkezés tarthassana fenn A intéze költségvetés kb 2 eze pengő Elnöke Leszlaue A Gyula igazgatója Adle Simon

15342.h

CÍMSZ Wechselma vak tanintéze

SZÓCIK Wechselma vak tanintézet Lov Wechselma Ign nej Neuschlo Zsóf alapítot intézete me 19 ó á fen Átl növendé v évent akikn csakn fe keresztén növendék fől zenéb kézügyességb nyern kiképzés eszperan nyelv tanulna ho külföl vakokk állan érintkezé tarthassan fen intéz költségveté k ez peng Elnök Leszlau Gyul igazgatój Adl Simo

15342.

CÍMS Wechselm va tanintéz

SZÓCI Wechselm va tanintéze Lo Wechselm Ig ne Neuschl Zsó alapíto intézet m 1 fe Át növend éven akik csak f kereszté növendé fő zené kézügyesség nyer kiképzé eszpera nyel tanuln h külfö vakok álla érintkez tarthassa fe inté költségvet e pen Elnö Leszla Gyu igazgató Ad Sim

15342

CÍM Wechsel v taninté

SZÓC Wechsel v tanintéz L Wechsel I n Neusch Zs alapít intéze f Á növen éve aki csa kereszt növend f zen kézügyessé nye kiképz eszper nye tanul külf vako áll érintke tarthass f int költségve pe Eln Leszl Gy igazgat A Si

1534

CÍ Wechse tanint

SZÓ Wechse taninté Wechse Neusc Z alapí intéz növe év ak cs keresz növen ze kézügyess ny kikép eszpe ny tanu kül vak ál érintk tarthas in költségv p El Lesz G igazga S