15344.htm

CÍMSZÓ: Weil

SZEMÉLYNÉV: Weil Erzsébet

SZÓCIKK: "Weil Erzsébet, festő és grafikus szül. Budapesten 1901. A Képzőművészeti Főiskolán tanult. Képeiből (Család ; Kain és Ábel; Mózes vizet fakaszt a sziklából) és rézkarcaiból (Jákob álma; Hágár és Izmael a pusztában) 1926. rendezte első gyűjteményes kiállítását. Rézkarcaival a Szinnyei Merse Társaság fiatalok kiállításán díjat nyert."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5344. címszó a lexikon => 958. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15344.htm

CÍMSZÓ: Weil

SZEMÉLYNÉV: Weil Erzsébet

SZÓCIKK: Weil Erzsébet, festő és grafikus szül. Budapesten 1901. A Képzőművészeti Főiskolán tanult. Képeiből Család ; Kain és Ábel; Mózes vizet fakaszt a sziklából és rézkarcaiból Jákob álma; Hágár és Izmael a pusztában 1926. rendezte első gyűjteményes kiállítását. Rézkarcaival a Szinnyei Merse Társaság fiatalok kiállításán díjat nyert.

15344.ht

CÍMSZÓ Wei

SZEMÉLYNÉV Wei Erzsébe

SZÓCIKK Wei Erzsébet fest é grafiku szül Budapeste 1901 Képzőművészet Főiskolá tanult Képeibő Csalá Kai é Ábel Móze vize fakasz sziklábó é rézkarcaibó Jáko álma Hágá é Izmae pusztába 1926 rendezt els gyűjteménye kiállítását Rézkarcaiva Szinnye Mers Társasá fiatalo kiállításá díja nyert

15344.h

CÍMSZ We

SZEMÉLYNÉ We Erzséb

SZÓCIK We Erzsébe fes grafik szü Budapest 190 Képzőművésze Főiskol tanul Képeib Csal Ka Ábe Móz viz fakas szikláb rézkarcaib Ják álm Hág Izma pusztáb 192 rendez el gyűjtemény kiállításá Rézkarcaiv Szinny Mer Társas fiatal kiállítás díj nyer

15344.

CÍMS W

SZEMÉLYN W Erzsé

SZÓCI W Erzséb fe grafi sz Budapes 19 Képzőművész Főisko tanu Képei Csa K Áb Mó vi faka sziklá rézkarcai Já ál Há Izm pusztá 19 rende e gyűjtemén kiállítás Rézkarcai Szinn Me Társa fiata kiállítá dí nye

15344

CÍM

SZEMÉLY Erzs

SZÓC Erzsé f graf s Budape 1 Képzőművés Főisk tan Képe Cs Á M v fak szikl rézkarca J á H Iz puszt 1 rend gyűjtemé kiállítá Rézkarca Szin M Társ fiat kiállít d ny

1534SZEMÉL Erz

SZÓ Erzs gra Budap Képzőművé Főis ta Kép C fa szik rézkarc I pusz ren gyűjtem kiállít Rézkarc Szi Tár fia kiállí n