15346.htm

CÍMSZÓ: Weinberger

SZEMÉLYNÉV: Weinberger Ábrahám

SZÓCIKK: Weinberger Ábrahám Izsák, rabbi, szül. Duklán 1796., megh. Kisvárdán 1884. A híres Hersele Charif rabbi tanítványa volt Brodyban és ezzel jött Magyarországba. W. 21 éves korában Galgócon lett rabbi és itt 14 évig működött, majd Kisvárdára hívták meg, ahol haláláig volt főrabbi és egy nagyhírű jesiva vezetője. Halála után kiadták responzumait és egy csekélyebb értékű agadikus könyvét. Emlékét tanítványa, Seltmann Lajos főrabbi (1. o.) örökítette meg az «Bletképek»-ben (IMIT Évkönyv 1895).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5346. címszó a lexikon => 958. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15346.htm

CÍMSZÓ: Weinberger

SZEMÉLYNÉV: Weinberger Ábrahám

SZÓCIKK: Weinberger Ábrahám Izsák, rabbi, szül. Duklán 1796., megh. Kisvárdán 1884. A híres Hersele Charif rabbi tanítványa volt Brodyban és ezzel jött Magyarországba. W. 21 éves korában Galgócon lett rabbi és itt 14 évig működött, majd Kisvárdára hívták meg, ahol haláláig volt főrabbi és egy nagyhírű jesiva vezetője. Halála után kiadták responzumait és egy csekélyebb értékű agadikus könyvét. Emlékét tanítványa, Seltmann Lajos főrabbi 1. o. örökítette meg az Bletképek -ben IMIT Évkönyv 1895 .

15346.ht

CÍMSZÓ Weinberge

SZEMÉLYNÉV Weinberge Ábrahá

SZÓCIKK Weinberge Ábrahá Izsák rabbi szül Duklá 1796. megh Kisvárdá 1884 híre Hersel Chari rabb tanítvány vol Brodyba é ezze jöt Magyarországba W 2 éve korába Galgóco let rabb é it 1 évi működött maj Kisvárdár hívtá meg aho halálái vol főrabb é eg nagyhír jesiv vezetője Halál utá kiadtá responzumai é eg csekélyeb érték agadiku könyvét Emléké tanítványa Seltman Lajo főrabb 1 o örökített me a Bletképe -be IMI Évköny 189

15346.h

CÍMSZ Weinberg

SZEMÉLYNÉ Weinberg Ábrah

SZÓCIK Weinberg Ábrah Izsá rabb szü Dukl 1796 meg Kisvárd 188 hír Herse Char rab tanítván vo Brodyb ezz jö Magyarországb év koráb Galgóc le rab i év működöt ma Kisvárdá hívt me ah halálá vo főrab e nagyhí jesi vezetőj Halá ut kiadt responzuma e csekélye érté agadik könyvé Emlék tanítvány Seltma Laj főrab örökítet m Bletkép -b IM Évkön 18

15346.

CÍMS Weinber

SZEMÉLYN Weinber Ábra

SZÓCI Weinber Ábra Izs rab sz Duk 179 me Kisvár 18 hí Hers Cha ra tanítvá v Brody ez j Magyarország é korá Galgó l ra é működö m Kisvárd hív m a halál v főra nagyh jes vezető Hal u kiad responzum csekély ért agadi könyv Emlé tanítván Seltm La főra örökíte Bletké - I Évkö 1

15346

CÍM Weinbe

SZEMÉLY Weinbe Ábr

SZÓC Weinbe Ábr Iz ra s Du 17 m Kisvá 1 h Her Ch r tanítv Brod e Magyarorszá kor Galg r működ Kisvár hí halá főr nagy je vezet Ha kia responzu csekél ér agad köny Eml tanítvá Selt L főr örökít Bletk Évk

1534

CÍ Weinb

SZEMÉL Weinb Áb

SZÓ Weinb Áb I r D 1 Kisv He C tanít Bro Magyarorsz ko Gal műkö Kisvá h hal fő nag j veze H ki responz cseké é aga kön Em tanítv Sel fő örökí Blet Év