15347.htm

CÍMSZÓ: Weiner

SZEMÉLYNÉV: Weiner Leó

SZÓCIKK: "Weiner Leó, zeneszerző, szül. Budapesten 1885 ápr. 16. A Zeneművészeti Főiskolán tanult zeneszerzést. Később a Népopera korrepetitora lett. 1903 óta a Zeneakadémia tanára. 1921-ben egyik vonósnégyesével megnyerte az amerikai Coolidge-díjat. Müvei: Serenade; Vonósnégyes ; Farsang; Vonóstrió; Két Passacaglia zongo­rára ; Csongor és Tünde (kísérőzene Vörösmarty hasonló című drámai költeményéhez. Előadták Budapesten és Drezdában)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5347. címszó a lexikon => 958. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15347.htm

CÍMSZÓ: Weiner

SZEMÉLYNÉV: Weiner Leó

SZÓCIKK: Weiner Leó, zeneszerző, szül. Budapesten 1885 ápr. 16. A Zeneművészeti Főiskolán tanult zeneszerzést. Később a Népopera korrepetitora lett. 1903 óta a Zeneakadémia tanára. 1921-ben egyik vonósnégyesével megnyerte az amerikai Coolidge-díjat. Müvei: Serenade; Vonósnégyes ; Farsang; Vonóstrió; Két Passacaglia zongo­rára ; Csongor és Tünde kísérőzene Vörösmarty hasonló című drámai költeményéhez. Előadták Budapesten és Drezdában .

15347.ht

CÍMSZÓ Weine

SZEMÉLYNÉV Weine Le

SZÓCIKK Weine Leó zeneszerző szül Budapeste 188 ápr 16 Zeneművészet Főiskolá tanul zeneszerzést Későb Népoper korrepetitor lett 190 ót Zeneakadémi tanára 1921-be egyi vonósnégyeséve megnyert a amerika Coolidge-díjat Müvei Serenade Vonósnégye Farsang Vonóstrió Ké Passacagli zongo­rár Csongo é Tünd kísérőzen Vörösmart hasonl cím dráma költeményéhez Előadtá Budapeste é Drezdába

15347.h

CÍMSZ Wein

SZEMÉLYNÉ Wein L

SZÓCIK Wein Le zeneszerz szü Budapest 18 áp 1 Zeneművésze Főiskol tanu zeneszerzés Késő Népope korrepetito let 19 ó Zeneakadém tanár 1921-b egy vonósnégyesév megnyer amerik Coolidge-díja Müve Serenad Vonósnégy Farsan Vonóstri K Passacagl zongo­rá Csong Tün kísérőze Vörösmar hason cí drám költeményéhe Előadt Budapest Drezdáb

15347.

CÍMS Wei

SZEMÉLYN Wei

SZÓCI Wei L zeneszer sz Budapes 1 á Zeneművész Főisko tan zeneszerzé Kés Népop korrepetit le 1 Zeneakadé taná 1921- eg vonósnégyesé megnye ameri Coolidge-díj Müv Serena Vonósnég Farsa Vonóstr Passacag zongo­r Cson Tü kísérőz Vörösma haso c drá költeményéh Előad Budapes Drezdá

15347

CÍM We

SZEMÉLY We

SZÓC We zenesze s Budape Zeneművés Főisk ta zeneszerz Ké Népo korrepeti l Zeneakad tan 1921 e vonósnégyes megny amer Coolidge-dí Mü Seren Vonósné Fars Vonóst Passaca zongo­ Cso T kísérő Vörösm has dr költeményé Előa Budape Drezd

1534

CÍ W

SZEMÉL W

SZÓ W zenesz Budap Zeneművé Főis t zeneszer K Nép korrepet Zeneaka ta 192 vonósnégye megn ame Coolidge-d M Sere Vonósn Far Vonós Passac zong Cs kísér Vörös ha d költemény Elő Budap Drez