15348.htm

CÍMSZÓ: Weinmann

SZEMÉLYNÉV: Weinmann Armin

SZÓCIKK: Weinmann Ármin, hírlapíró, szül. Szenicen 1850 okt. 7., megh. Budapesten 1912 okt. 17. A bécsi egyetemen a jogi és közgazdaságtani fakultást végezte. Több külföldi lap szerkesztőségének volt tagja. A kilencvenes évektől kezdve a Neues Pester Journal közgazdasági rovatát vezette, egyúttal külföldi szaklapokban cikkeket írt, hogy eloszlassa a külföld előítéleteit közgazdasági viszonyaink iránt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5348. címszó a lexikon => 958. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15348.htm

CÍMSZÓ: Weinmann

SZEMÉLYNÉV: Weinmann Armin

SZÓCIKK: Weinmann Ármin, hírlapíró, szül. Szenicen 1850 okt. 7., megh. Budapesten 1912 okt. 17. A bécsi egyetemen a jogi és közgazdaságtani fakultást végezte. Több külföldi lap szerkesztőségének volt tagja. A kilencvenes évektől kezdve a Neues Pester Journal közgazdasági rovatát vezette, egyúttal külföldi szaklapokban cikkeket írt, hogy eloszlassa a külföld előítéleteit közgazdasági viszonyaink iránt.

15348.ht

CÍMSZÓ Weinman

SZEMÉLYNÉV Weinman Armi

SZÓCIKK Weinman Ármin hírlapíró szül Szenice 185 okt 7. megh Budapeste 191 okt 17 bécs egyeteme jog é közgazdaságtan fakultás végezte Töb külföld la szerkesztőségéne vol tagja kilencvene évektő kezdv Neue Peste Journa közgazdaság rovatá vezette egyútta külföld szaklapokba cikkeke írt hog eloszlass külföl előítéletei közgazdaság viszonyain iránt

15348.h

CÍMSZ Weinma

SZEMÉLYNÉ Weinma Arm

SZÓCIK Weinma Ármi hírlapír szü Szenic 18 ok 7 meg Budapest 19 ok 1 béc egyetem jo közgazdaságta fakultá végezt Tö külföl l szerkesztőségén vo tagj kilencven évekt kezd Neu Pest Journ közgazdasá rovat vezett egyútt külföl szaklapokb cikkek ír ho eloszlas külfö előítélete közgazdasá viszonyai irán

15348.

CÍMS Weinm

SZEMÉLYN Weinm Ar

SZÓCI Weinm Árm hírlapí sz Szeni 1 o me Budapes 1 o bé egyete j közgazdaságt fakult végez T külfö szerkesztőségé v tag kilencve évek kez Ne Pes Jour közgazdas rova vezet egyút külfö szaklapok cikke í h eloszla külf előítélet közgazdas viszonya irá

15348

CÍM Wein

SZEMÉLY Wein A

SZÓC Wein Ár hírlap s Szen m Budape b egyet közgazdaság fakul vége külf szerkesztőség ta kilencv éve ke N Pe Jou közgazda rov veze egyú külf szaklapo cikk eloszl kül előítéle közgazda viszony ir

1534

CÍ Wei

SZEMÉL Wei

SZÓ Wei Á hírla Sze Budap egye közgazdasá faku vég kül szerkesztősé t kilenc év k P Jo közgazd ro vez egy kül szaklap cik elosz kü előítél közgazd viszon i