15349.htm

CÍMSZÓ: Weiser

SZEMÉLYNÉV: Weiser István

SZÓCIKK: "Weiser István*, kémikus, állatorvosi főiskolai tanár, szül. Liptószentmiklóson 1873. A budapesti műegyetemen és Münchenben végezte tanulmányait. 1896-ban a budapesti egyetem első kémiai intézetének gyakornoka lett, de rövidesen a m. kir. állatélettani és takarmányozási kísérleti állomáshoz került, amelynek jelenleg igazgatója. Az állatorvosi főiskolának nyilvános rk. tanára. Külföldön is figyelembe vett sikeres élelmiszerkémiai és takarmányozási kutatásaiért a gazdasági főtanácsosi címet kapta. Önálló munkái: Takarmányozástan (Zaitschek Artúrral együtt, 1924); A mész kémiája és biológiája (1925)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5349. címszó a lexikon => 958. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15349.htm

CÍMSZÓ: Weiser

SZEMÉLYNÉV: Weiser István

SZÓCIKK: Weiser István*, kémikus, állatorvosi főiskolai tanár, szül. Liptószentmiklóson 1873. A budapesti műegyetemen és Münchenben végezte tanulmányait. 1896-ban a budapesti egyetem első kémiai intézetének gyakornoka lett, de rövidesen a m. kir. állatélettani és takarmányozási kísérleti állomáshoz került, amelynek jelenleg igazgatója. Az állatorvosi főiskolának nyilvános rk. tanára. Külföldön is figyelembe vett sikeres élelmiszerkémiai és takarmányozási kutatásaiért a gazdasági főtanácsosi címet kapta. Önálló munkái: Takarmányozástan Zaitschek Artúrral együtt, 1924 ; A mész kémiája és biológiája 1925 .

15349.ht

CÍMSZÓ Weise

SZEMÉLYNÉV Weise Istvá

SZÓCIKK Weise István* kémikus állatorvos főiskola tanár szül Liptószentmiklóso 1873 budapest műegyeteme é Münchenbe végezt tanulmányait 1896-ba budapest egyete els kémia intézeténe gyakornok lett d rövidese m kir állatélettan é takarmányozás kísérlet állomásho került amelyne jelenle igazgatója A állatorvos főiskolána nyilváno rk tanára Külföldö i figyelemb vet sikere élelmiszerkémia é takarmányozás kutatásaiér gazdaság főtanácsos címe kapta Önáll munkái Takarmányozásta Zaitsche Artúrra együtt 192 més kémiáj é biológiáj 192

15349.h

CÍMSZ Weis

SZEMÉLYNÉ Weis Istv

SZÓCIK Weis István kémiku állatorvo főiskol taná szü Liptószentmiklós 187 budapes műegyetem Münchenb végez tanulmányai 1896-b budapes egyet el kémi intézetén gyakorno let rövides ki állatéletta takarmányozá kísérle állomásh kerül amelyn jelenl igazgatój állatorvo főiskolán nyilván r tanár Külföld figyelem ve siker élelmiszerkémi takarmányozá kutatásaié gazdasá főtanácso cím kapt Önál munká Takarmányozást Zaitsch Artúrr együt 19 mé kémiá biológiá 19

15349.

CÍMS Wei

SZEMÉLYN Wei Ist

SZÓCI Wei Istvá kémik állatorv főisko tan sz Liptószentmikló 18 budape műegyete München vége tanulmánya 1896- budape egye e kém intézeté gyakorn le rövide k állatélett takarmányoz kísérl állomás kerü amely jelen igazgató állatorv főiskolá nyilvá taná Külföl figyele v sike élelmiszerkém takarmányoz kutatásai gazdas főtanács cí kap Öná munk Takarmányozás Zaitsc Artúr együ 1 m kémi biológi 1

15349

CÍM We

SZEMÉLY We Is

SZÓC We Istv kémi állator főisk ta s Liptószentmikl 1 budap műegyet Münche vég tanulmány 1896 budap egy ké intézet gyakor l rövid állatélet takarmányo kísér állomá ker amel jele igazgat állator főiskol nyilv tan Külfö figyel sik élelmiszerké takarmányo kutatása gazda főtanác c ka Ön mun Takarmányozá Zaits Artú egy kém biológ

1534

CÍ W

SZEMÉL W I

SZÓ W Ist kém állato főis t Liptószentmik buda műegye Münch vé tanulmán 189 buda eg k intéze gyako rövi állatéle takarmány kísé állom ke ame jel igazga állato főisko nyil ta Külf figye si élelmiszerk takarmány kutatás gazd főtaná k Ö mu Takarmányoz Zait Art eg ké bioló