15350.htm

CÍMSZÓ: Weiss

SZEMÉLYNÉV: Weiss Adolphe

SZÓCIKK: "Weiss, 1. Adolphe, festő, szül. Budapesten 1838 máj. 11., megh. Párisban 1900 körül. A bécsi képzőművészeti főiskolán tanult, majd 1860. Párisba ment. Képeinek tárgyát eleinte a magyar népéletből merítette, Munkácsy és Zichy mellett, mint harmadik magyart W.-t emelte ki a mükritika. Az 1878. párisi világkiállításon magyar tárgyú képeivel keltett feltűnést. Híresebb festményei: La Corbeille de Mariage; La fiancée slave; En 1815; Le lion amoureux; Tournesol; Nymphe découvrant la tété d'Orphée; La jeunesse; Fillette au péches; Judith; Captifs; Nouvelle captifs."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5350. címszó a lexikon => 958. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15350.htm

CÍMSZÓ: Weiss

SZEMÉLYNÉV: Weiss Adolphe

SZÓCIKK: Weiss, 1. Adolphe, festő, szül. Budapesten 1838 máj. 11., megh. Párisban 1900 körül. A bécsi képzőművészeti főiskolán tanult, majd 1860. Párisba ment. Képeinek tárgyát eleinte a magyar népéletből merítette, Munkácsy és Zichy mellett, mint harmadik magyart W.-t emelte ki a mükritika. Az 1878. párisi világkiállításon magyar tárgyú képeivel keltett feltűnést. Híresebb festményei: La Corbeille de Mariage; La fiancée slave; En 1815; Le lion amoureux; Tournesol; Nymphe découvrant la tété d'Orphée; La jeunesse; Fillette au péches; Judith; Captifs; Nouvelle captifs.

15350.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Adolph

SZÓCIKK Weiss 1 Adolphe festő szül Budapeste 183 máj 11. megh Párisba 190 körül bécs képzőművészet főiskolá tanult maj 1860 Párisb ment Képeine tárgyá eleint magya népéletbő merítette Munkács é Zich mellett min harmadi magyar W.- emelt k mükritika A 1878 páris világkiállításo magya tárgy képeive keltet feltűnést Híreseb festményei L Corbeill d Mariage L fiancé slave E 1815 L lio amoureux Tournesol Nymph découvran l tét d'Orphée L jeunesse Fillett a péches Judith Captifs Nouvell captifs

15350.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Adolp

SZÓCIK Weis Adolph fest szü Budapest 18 má 11 meg Párisb 19 körü béc képzőművésze főiskol tanul ma 186 Páris men Képein tárgy elein magy népéletb merített Munkác Zic mellet mi harmad magya W. emel mükritik 187 pári világkiállítás magy tárg képeiv kelte feltűnés Hírese festménye Corbeil Mariag fianc slav 181 li amoureu Tourneso Nymp découvra té d'Orphé jeuness Fillet péche Judit Captif Nouvel captif

15350.

CÍMS We

SZEMÉLYN We Adol

SZÓCI Wei Adolp fes sz Budapes 1 m 1 me Páris 1 kör bé képzőművész főisko tanu m 18 Pári me Képei tárg elei mag népélet merítet Munká Zi melle m harma magy W eme mükriti 18 pár világkiállítá mag tár képei kelt feltűné Híres festmény Corbei Maria fian sla 18 l amoure Tournes Nym découvr t d'Orph jeunes Fille péch Judi Capti Nouve capti

15350

CÍM W

SZEMÉLY W Ado

SZÓC We Adol fe s Budape m Pári kö b képzőművés főisk tan 1 Pár m Képe tár ele ma népéle meríte Munk Z mell harm mag em mükrit 1 pá világkiállít ma tá képe kel feltűn Híre festmén Corbe Mari fia sl 1 amour Tourne Ny découv d'Orp jeune Fill péc Jud Capt Nouv capt

1535SZEMÉL Ad

SZÓ W Ado f Budap Pár k képzőművé főis ta Pá Kép tá el m népél merít Mun mel har ma e mükri p világkiállí m t kép ke feltű Hír festmé Corb Mar fi s amou Tourn N décou d'Or jeun Fil pé Ju Cap Nou cap