15352.htm

CÍMSZÓ: Weiss

SZEMÉLYNÉV: Weiss Ignác

SZÓCIKK: "3.  W. Ignác, ügyvéd és publicista, szül. Kolozsváron 1847 máj. 1. U. o. végezte egyetemi tanulmányait. 1879-ben Brassó vármegye tb. főügyészévé választotta. 1882-ben megszervezte a brassói magyar polgári pártot és több lapot szerkesztett. Egyidőben a hitközség elnöke és a Magyar Országos Ügyvédi Szövetség társelnöke volt. Megalapította a Pannónia szabadkőműves páholyt, amelynek 1892 óta tb. főmestere. Művei: Zsidókérdés és antiszemitizmus; A román­kérdés és a választójog ; Zsidóságról a zsidóságnak."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5352. címszó a lexikon => 958. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15352.htm

CÍMSZÓ: Weiss

SZEMÉLYNÉV: Weiss Ignác

SZÓCIKK: 3. W. Ignác, ügyvéd és publicista, szül. Kolozsváron 1847 máj. 1. U. o. végezte egyetemi tanulmányait. 1879-ben Brassó vármegye tb. főügyészévé választotta. 1882-ben megszervezte a brassói magyar polgári pártot és több lapot szerkesztett. Egyidőben a hitközség elnöke és a Magyar Országos Ügyvédi Szövetség társelnöke volt. Megalapította a Pannónia szabadkőműves páholyt, amelynek 1892 óta tb. főmestere. Művei: Zsidókérdés és antiszemitizmus; A román­kérdés és a választójog ; Zsidóságról a zsidóságnak.

15352.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Igná

SZÓCIKK 3 W Ignác ügyvé é publicista szül Kolozsváro 184 máj 1 U o végezt egyetem tanulmányait 1879-be Brass vármegy tb főügyészév választotta 1882-be megszervezt brassó magya polgár párto é töb lapo szerkesztett Egyidőbe hitközsé elnök é Magya Országo Ügyvéd Szövetsé társelnök volt Megalapított Pannóni szabadkőműve páholyt amelyne 189 ót tb főmestere Művei Zsidókérdé é antiszemitizmus román­kérdé é választójo Zsidóságró zsidóságnak

15352.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Ign

SZÓCIK Igná ügyv publicist szü Kolozsvár 18 má végez egyete tanulmányai 1879-b Bras vármeg t főügyészé választott 1882-b megszervez brass magy polgá párt tö lap szerkesztet Egyidőb hitközs elnö Magy Ország Ügyvé Szövets társelnö vol Megalapítot Pannón szabadkőműv páholy amelyn 18 ó t főmester Műve Zsidókérd antiszemitizmu román­kérd választój Zsidóságr zsidóságna

15352.

CÍMS We

SZEMÉLYN We Ig

SZÓCI Ign ügy publicis sz Kolozsvá 1 m vége egyet tanulmánya 1879- Bra várme főügyész választot 1882- megszerve bras mag polg pár t la szerkeszte Egyidő hitköz eln Mag Orszá Ügyv Szövet társeln vo Megalapíto Pannó szabadkőmű páhol amely 1 főmeste Műv Zsidókér antiszemitizm román­kér választó Zsidóság zsidóságn

15352

CÍM W

SZEMÉLY W I

SZÓC Ig üg publici s Kolozsv vég egye tanulmány 1879 Br várm főügyés választo 1882 megszerv bra ma pol pá l szerkeszt Egyid hitkö el Ma Orsz Ügy Szöve társel v Megalapít Pann szabadkőm páho amel főmest Mű Zsidóké antiszemitiz román­ké választ Zsidósá zsidóság

1535SZEMÉL

SZÓ I ü public Kolozs vé egy tanulmán 187 B vár főügyé választ 188 megszer br m po p szerkesz Egyi hitk e M Ors Üg Szöv társe Megalapí Pan szabadkő páh ame főmes M Zsidók antiszemiti román­k válasz Zsidós zsidósá