15353.htm

CÍMSZÓ: Weiss

SZEMÉLYNÉV: Weiss Izsák

SZÓCIKK: 4.  W. Izsák, rabbi és író, szül. Pozsonyban 1874. U. o. a jesiva növendéke volt. 1894-ben megválasztották a pozsonyi sabbat-egyesület rabbijává, majd u. a. évben oroszvári főrabbi lett 1925 óta a verbói hitközség dajanja. 1900-ban adta ki Avné bész hajócer e. művét, amely nélkülözhetetlen segédkönyve minden zsidó genealógusnak. Munkatársa sok teológiai folyóiratnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5353. címszó a lexikon => 958. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15353.htm

CÍMSZÓ: Weiss

SZEMÉLYNÉV: Weiss Izsák

SZÓCIKK: 4. W. Izsák, rabbi és író, szül. Pozsonyban 1874. U. o. a jesiva növendéke volt. 1894-ben megválasztották a pozsonyi sabbat-egyesület rabbijává, majd u. a. évben oroszvári főrabbi lett 1925 óta a verbói hitközség dajanja. 1900-ban adta ki Avné bész hajócer e. művét, amely nélkülözhetetlen segédkönyve minden zsidó genealógusnak. Munkatársa sok teológiai folyóiratnak.

15353.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Izsá

SZÓCIKK 4 W Izsák rabb é író szül Pozsonyba 1874 U o jesiv növendék volt 1894-be megválasztottá pozsony sabbat-egyesüle rabbijává maj u a évbe oroszvár főrabb let 192 ót verbó hitközsé dajanja 1900-ba adt k Avn bés hajóce e művét amel nélkülözhetetle segédkönyv minde zsid genealógusnak Munkatárs so teológia folyóiratnak

15353.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Izs

SZÓCIK Izsá rab ír szü Pozsonyb 187 jesi növendé vol 1894-b megválasztott pozson sabbat-egyesül rabbijáv ma évb oroszvá főrab le 19 ó verb hitközs dajanj 1900-b ad Av bé hajóc művé ame nélkülözhetetl segédköny mind zsi genealógusna Munkatár s teológi folyóiratna

15353.

CÍMS We

SZEMÉLYN We Iz

SZÓCI Izs ra í sz Pozsony 18 jes növend vo 1894- megválasztot pozso sabbat-egyesü rabbijá m év oroszv főra l 1 ver hitköz dajan 1900- a A b hajó műv am nélkülözhetet segédkön min zs genealógusn Munkatá teológ folyóiratn

15353

CÍM W

SZEMÉLY W I

SZÓC Iz r s Pozson 1 je növen v 1894 megválaszto pozs sabbat-egyes rabbij é orosz főr ve hitkö daja 1900 haj mű a nélkülözhete segédkö mi z genealógus Munkat teoló folyóirat

1535SZEMÉL

SZÓ I Pozso j növe 189 megválaszt poz sabbat-egye rabbi oros fő v hitk daj 190 ha m nélkülözhet segédk m genealógu Munka teol folyóira