15357.htm

CÍMSZÓ: Weiss

SZEMÉLYNÉV: Weiss Sándor

SZÓCIKK: 8.W. Sándor, a román kamara tagja, szül. Munkácson 1888. Jogi tanulmányokat végzett és ügyvéd lett. Megalapította Kolozsváron a Keleti Ujságot, amelynek 9 éven át főszerkesztője volt. Az Averescu-kormány idején a Romániai Magyar Pártban mint zsidó képviselő mandátumot vállalt. Számos publicisztikai cikke jelent meg a magyar zsidókérdésről.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5357. címszó a lexikon => 959. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15357.htm

CÍMSZÓ: Weiss

SZEMÉLYNÉV: Weiss Sándor

SZÓCIKK: 8.W. Sándor, a román kamara tagja, szül. Munkácson 1888. Jogi tanulmányokat végzett és ügyvéd lett. Megalapította Kolozsváron a Keleti Ujságot, amelynek 9 éven át főszerkesztője volt. Az Averescu-kormány idején a Romániai Magyar Pártban mint zsidó képviselő mandátumot vállalt. Számos publicisztikai cikke jelent meg a magyar zsidókérdésről.

15357.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Sándo

SZÓCIKK 8.W Sándor romá kamar tagja szül Munkácso 1888 Jog tanulmányoka végzet é ügyvé lett Megalapított Kolozsváro Kelet Ujságot amelyne éve á főszerkesztőj volt A Averescu-kormán idejé Románia Magya Pártba min zsid képvisel mandátumo vállalt Számo publicisztika cikk jelen me magya zsidókérdésről

15357.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Sánd

SZÓCIK 8. Sándo rom kama tagj szü Munkács 188 Jo tanulmányok végze ügyv let Megalapítot Kolozsvár Kele Ujságo amelyn év főszerkesztő vol Averescu-kormá idej Románi Magy Pártb mi zsi képvise mandátum vállal Szám publicisztik cik jele m magy zsidókérdésrő

15357.

CÍMS We

SZEMÉLYN We Sán

SZÓCI 8 Sánd ro kam tag sz Munkác 18 J tanulmányo végz ügy le Megalapíto Kolozsvá Kel Ujság amely é főszerkeszt vo Averescu-korm ide Román Mag Párt m zs képvis mandátu válla Szá publiciszti ci jel mag zsidókérdésr

15357

CÍM W

SZEMÉLY W Sá

SZÓC Sán r ka ta s Munká 1 tanulmány vég üg l Megalapít Kolozsv Ke Ujsá amel főszerkesz v Averescu-kor id Romá Ma Pár z képvi mandát váll Sz publiciszt c je ma zsidókérdés

1535SZEMÉL S

SZÓ Sá k t Munk tanulmán vé ü Megalapí Kolozs K Ujs ame főszerkes Averescu-ko i Rom M Pá képv mandá vál S publicisz j m zsidókérdé