15359.htm

CÍMSZÓ: Weisshaus

SZEMÉLYNÉV: Weisshaus Imre

SZÓCIKK: Weisshaus Imre, zongoraművész és zeneszerző, szül. Budapesten 1904 okt. 22. A Zeneművészeti Főiskolán tanult. 1927-ben Amerikába ment, ahol hangversenyeivel nagy sikert aratott. Six pieces for solo voice c. műve New Yorkban jelent meg. Ezenkívül zongoraszonátát, hegedűszóló szonátát és zongoradarabokat írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5359. címszó a lexikon => 960. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15359.htm

CÍMSZÓ: Weisshaus

SZEMÉLYNÉV: Weisshaus Imre

SZÓCIKK: Weisshaus Imre, zongoraművész és zeneszerző, szül. Budapesten 1904 okt. 22. A Zeneművészeti Főiskolán tanult. 1927-ben Amerikába ment, ahol hangversenyeivel nagy sikert aratott. Six pieces for solo voice c. műve New Yorkban jelent meg. Ezenkívül zongoraszonátát, hegedűszóló szonátát és zongoradarabokat írt.

15359.ht

CÍMSZÓ Weisshau

SZEMÉLYNÉV Weisshau Imr

SZÓCIKK Weisshau Imre zongoraművés é zeneszerző szül Budapeste 190 okt 22 Zeneművészet Főiskolá tanult 1927-be Amerikáb ment aho hangversenyeive nag siker aratott Si piece fo sol voic c műv Ne Yorkba jelen meg Ezenkívü zongoraszonátát hegedűszól szonátá é zongoradaraboka írt

15359.h

CÍMSZ Weissha

SZEMÉLYNÉ Weissha Im

SZÓCIK Weissha Imr zongoraművé zeneszerz szü Budapest 19 ok 2 Zeneművésze Főiskol tanul 1927-b Ameriká men ah hangversenyeiv na sike aratot S piec f so voi mű N Yorkb jele me Ezenkív zongoraszonátá hegedűszó szonát zongoradarabok ír

15359.

CÍMS Weissh

SZEMÉLYN Weissh I

SZÓCI Weissh Im zongoraműv zeneszer sz Budapes 1 o Zeneművész Főisko tanu 1927- Amerik me a hangversenyei n sik arato pie s vo m York jel m Ezenkí zongoraszonát hegedűsz szoná zongoradarabo í

15359

CÍM Weiss

SZEMÉLY Weiss

SZÓC Weiss I zongoramű zenesze s Budape Zeneművés Főisk tan 1927 Ameri m hangversenye si arat pi v Yor je Ezenk zongoraszoná hegedűs szon zongoradarab

1535

CÍ Weis

SZEMÉL Weis

SZÓ Weis zongoram zenesz Budap Zeneművé Főis ta 192 Amer hangverseny s ara p Yo j Ezen zongoraszon hegedű szo zongoradara