15360.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Ármin

SZÓCIKK: Weisz, 1. Ármin, orvos, szül. Hódmezővásárhelyen 1888. Tanulmányait u. o. és a budapesti egyetemen végezte, majd több külföldi klinikán folytatta. A doktori oklevél elnyerése után Jendrassik tanár asszisztense lett s mint ilyen a belgyógyászati klinikán működött 1920-ig, attól kezdve pedig a Pesti Izraelita Hitközség kórházában, amelynek Röntgen-osztályfőorvosa. Orvostudományi értekezései szakfolyóiratokban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5360. címszó a lexikon => 960. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15360.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Ármin

SZÓCIKK: Weisz, 1. Ármin, orvos, szül. Hódmezővásárhelyen 1888. Tanulmányait u. o. és a budapesti egyetemen végezte, majd több külföldi klinikán folytatta. A doktori oklevél elnyerése után Jendrassik tanár asszisztense lett s mint ilyen a belgyógyászati klinikán működött 1920-ig, attól kezdve pedig a Pesti Izraelita Hitközség kórházában, amelynek Röntgen-osztályfőorvosa. Orvostudományi értekezései szakfolyóiratokban jelentek meg.

15360.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Ármi

SZÓCIKK Weisz 1 Ármin orvos szül Hódmezővásárhelye 1888 Tanulmányai u o é budapest egyeteme végezte maj töb külföld kliniká folytatta doktor oklevé elnyerés utá Jendrassi taná asszisztens let min ilye belgyógyászat kliniká működöt 1920-ig attó kezdv pedi Pest Izraelit Hitközsé kórházában amelyne Röntgen-osztályfőorvosa Orvostudomány értekezése szakfolyóiratokba jelente meg

15360.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Árm

SZÓCIK Weis Ármi orvo szü Hódmezővásárhely 188 Tanulmánya budapes egyetem végezt ma tö külföl klinik folytatt dokto oklev elnyeré ut Jendrass tan assziszten le mi ily belgyógyásza klinik működö 1920-i att kezd ped Pes Izraeli Hitközs kórházába amelyn Röntgen-osztályfőorvos Orvostudomán értekezés szakfolyóiratokb jelent me

15360.

CÍMS We

SZEMÉLYN We Ár

SZÓCI Wei Árm orv sz Hódmezővásárhel 18 Tanulmány budape egyete végez m t külfö klini folytat dokt okle elnyer u Jendras ta assziszte l m il belgyógyász klini működ 1920- at kez pe Pe Izrael Hitköz kórházáb amely Röntgen-osztályfőorvo Orvostudomá értekezé szakfolyóiratok jelen m

15360

CÍM W

SZEMÉLY W Á

SZÓC We Ár or s Hódmezővásárhe 1 Tanulmán budap egyet vége külf klin folyta dok okl elnye Jendra t assziszt i belgyógyás klin műkö 1920 a ke p P Izrae Hitkö kórházá amel Röntgen-osztályfőorv Orvostudom értekez szakfolyóirato jele

1536SZEMÉL

SZÓ W Á o Hódmezővásárh Tanulmá buda egye vég kül kli folyt do ok elny Jendr asszisz belgyógyá kli műk 192 k Izra Hitk kórház ame Röntgen-osztályfőor Orvostudo érteke szakfolyóirat jel