15361.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Cevi

SZÓCIKK: 2.  W. Cevi Hirsch, rabbi. Előbb Szerednyén volt rabbi, innen a magyarláposi, később a zborói hitközség élére került és végül a dombrovai rabbiszéket foglalta el. Zichron Jehuda címen megírta Eisenstadt Méir (1. o.) ungvári rabbi életrajzát. Meghalt 1897.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5361. címszó a lexikon => 960. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15361.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Cevi

SZÓCIKK: 2. W. Cevi Hirsch, rabbi. Előbb Szerednyén volt rabbi, innen a magyarláposi, később a zborói hitközség élére került és végül a dombrovai rabbiszéket foglalta el. Zichron Jehuda címen megírta Eisenstadt Méir 1. o. ungvári rabbi életrajzát. Meghalt 1897.

15361.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Cev

SZÓCIKK 2 W Cev Hirsch rabbi Előb Szerednyé vol rabbi inne magyarláposi későb zboró hitközsé élér kerül é végü dombrova rabbiszéke foglalt el Zichro Jehud címe megírt Eisenstad Méi 1 o ungvár rabb életrajzát Meghal 1897

15361.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Ce

SZÓCIK Ce Hirsc rabb Elő Szeredny vo rabb inn magyarlápos késő zbor hitközs élé kerü vég dombrov rabbiszék foglal e Zichr Jehu cím megír Eisensta Mé ungvá rab életrajzá Megha 189

15361.

CÍMS We

SZEMÉLYN We C

SZÓCI C Hirs rab El Szeredn v rab in magyarlápo kés zbo hitköz él ker vé dombro rabbiszé fogla Zich Jeh cí megí Eisenst M ungv ra életrajz Megh 18

15361

CÍM W

SZEMÉLY W

SZÓC Hir ra E Szered ra i magyarláp ké zb hitkö é ke v dombr rabbisz fogl Zic Je c meg Eisens ung r életraj Meg 1

1536SZEMÉL

SZÓ Hi r Szere r magyarlá k z hitk k domb rabbis fog Zi J me Eisen un életra Me