15362.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Dániel

SZÓCIKK: 3.  W. Dániel, író. A hetvenes évek legelején került a fővárosba, ahol az Országos Orthodox Iroda főtitkára volt. A magyarositási mozgalom lelkes harcosa volt. Szerkesztette «Viador» álnév alatt a Zsidó Híradó c. hetilapot. Megh. Budapesten 1907 okt. 9.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5362. címszó a lexikon => 960. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15362.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Dániel

SZÓCIKK: 3. W. Dániel, író. A hetvenes évek legelején került a fővárosba, ahol az Országos Orthodox Iroda főtitkára volt. A magyarositási mozgalom lelkes harcosa volt. Szerkesztette Viador álnév alatt a Zsidó Híradó c. hetilapot. Megh. Budapesten 1907 okt. 9.

15362.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Dánie

SZÓCIKK 3 W Dániel író hetvene éve legelejé kerül fővárosba aho a Országo Orthodo Irod főtitkár volt magyarositás mozgalo lelke harcos volt Szerkesztett Viado álné alat Zsid Hírad c hetilapot Megh Budapeste 190 okt 9

15362.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Dáni

SZÓCIK Dánie ír hetven év legelej kerü fővárosb ah Ország Orthod Iro főtitká vol magyarositá mozgal lelk harco vol Szerkesztet Viad áln ala Zsi Híra hetilapo Meg Budapest 19 ok

15362.

CÍMS We

SZEMÉLYN We Dán

SZÓCI Dáni í hetve é legele ker főváros a Orszá Ortho Ir főtitk vo magyarosit mozga lel harc vo Szerkeszte Via ál al Zs Hír hetilap Me Budapes 1 o

15362

CÍM W

SZEMÉLY W Dá

SZÓC Dán hetv legel ke főváro Orsz Orth I főtit v magyarosi mozg le har v Szerkeszt Vi á a Z Hí hetila M Budape

1536SZEMÉL D

SZÓ Dá het lege k fővár Ors Ort főti magyaros moz l ha Szerkesz V H hetil Budap