15363.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Fülöp

SZÓCIKK: 4. W.Fülöp*,közgazdász,szül.Budapesten 1859 dec. 31. Drezdában tanult, majd a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank szolgálatába lépett s 1889. annak igazgatója, majd 1921., Lánczy Leó (1. o.) halála után, elnöke lett. Emellett több iparvállalat és bank elnöke és igazgatósági tagja. A Magyar Nemzeti Banknak megalakulása óta főtanácsosa, a Felsőháznak pedig kinevezett tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5363. címszó a lexikon => 960. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15363.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Fülöp

SZÓCIKK: 4. W.Fülöp*,közgazdász,szül.Budapesten 1859 dec. 31. Drezdában tanult, majd a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank szolgálatába lépett s 1889. annak igazgatója, majd 1921., Lánczy Leó 1. o. halála után, elnöke lett. Emellett több iparvállalat és bank elnöke és igazgatósági tagja. A Magyar Nemzeti Banknak megalakulása óta főtanácsosa, a Felsőháznak pedig kinevezett tagja.

15363.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Fülö

SZÓCIKK 4 W.Fülöp*,közgazdász,szül.Budapeste 185 dec 31 Drezdába tanult maj Pest Magya Kereskedelm Ban szolgálatáb lépet 1889 anna igazgatója maj 1921. Láncz Le 1 o halál után elnök lett Emellet töb iparvállala é ban elnök é igazgatóság tagja Magya Nemzet Bankna megalakulás ót főtanácsosa Felsőházna pedi kinevezet tagja

15363.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Fül

SZÓCIK W.Fülöp*,közgazdász,szül.Budapest 18 de 3 Drezdáb tanul ma Pes Magy Kereskedel Ba szolgálatá lépe 188 ann igazgatój ma 1921 Lánc L halá utá elnö let Emelle tö iparvállal ba elnö igazgatósá tagj Magy Nemze Bankn megalakulá ó főtanácsos Felsőházn ped kineveze tagj

15363.

CÍMS We

SZEMÉLYN We Fü

SZÓCI W.Fülöp*,közgazdász,szül.Budapes 1 d Drezdá tanu m Pe Mag Kereskede B szolgálat lép 18 an igazgató m 192 Lán hal ut eln le Emell t iparválla b eln igazgatós tag Mag Nemz Bank megalakul főtanácso Felsőház pe kinevez tag

15363

CÍM W

SZEMÉLY W F

SZÓC W.Fülöp*,közgazdász,szül.Budape Drezd tan P Ma Keresked szolgála lé 1 a igazgat 19 Lá ha u el l Emel iparváll el igazgató ta Ma Nem Ban megalaku főtanács Felsőhá p kineve ta

1536SZEMÉL

SZÓ W.Fülöp*,közgazdász,szül.Budap Drez ta M Kereske szolgál l igazga 1 L h e Eme iparvál e igazgat t M Ne Ba megalak főtanác Felsőh kinev t