15364.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Gábor

SZÓCIKK: 5.  W. Gábor, az első zsidó törzsorvos, szül. Veszprémben 1800. U. o., majd Pesten járt gimnáziumba s az orvosi egyetemre. 1820-ban önként belépett alorvosnak a hadseregbe. Ezt az állását azután a tényleges szolgálattal cserélte fel. Beállt közlegénynek, fokozatosan előlépett és mint aktiv kapitány újból katonaorvos lett s résztvett Radezky hadjárataiban, mely alkalommal Milanóban hat katonai kórház vezetését rábízták. 1855-ben törzsorvosi ranggal nyugalomba vonult.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5364. címszó a lexikon => 960. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15364.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Gábor

SZÓCIKK: 5. W. Gábor, az első zsidó törzsorvos, szül. Veszprémben 1800. U. o., majd Pesten járt gimnáziumba s az orvosi egyetemre. 1820-ban önként belépett alorvosnak a hadseregbe. Ezt az állását azután a tényleges szolgálattal cserélte fel. Beállt közlegénynek, fokozatosan előlépett és mint aktiv kapitány újból katonaorvos lett s résztvett Radezky hadjárataiban, mely alkalommal Milanóban hat katonai kórház vezetését rábízták. 1855-ben törzsorvosi ranggal nyugalomba vonult.

15364.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Gábo

SZÓCIKK 5 W Gábor a els zsid törzsorvos szül Veszprémbe 1800 U o. maj Peste jár gimnáziumb a orvos egyetemre 1820-ba önkén belépet alorvosna hadseregbe Ez a állásá azutá ténylege szolgálatta cserélt fel Beáll közlegénynek fokozatosa előlépet é min akti kapitán újbó katonaorvo let résztvet Radezk hadjárataiban mel alkalomma Milanóba ha katona kórhá vezetésé rábízták 1855-be törzsorvos rangga nyugalomb vonult

15364.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Gáb

SZÓCIK Gábo el zsi törzsorvo szü Veszprémb 180 o ma Pest já gimnázium orvo egyetemr 1820-b önké belépe alorvosn hadseregb E állás azut tényleg szolgálatt cserél fe Beál közlegényne fokozatos előlépe mi akt kapitá újb katonaorv le résztve Radez hadjárataiba me alkalomm Milanób h katon kórh vezetés rábíztá 1855-b törzsorvo rangg nyugalom vonul

15364.

CÍMS We

SZEMÉLYN We Gá

SZÓCI Gáb e zs törzsorv sz Veszprém 18 m Pes j gimnáziu orv egyetem 1820- önk belép alorvos hadsereg állá azu tényle szolgálat cseré f Beá közlegényn fokozato előlép m ak kapit új katonaor l résztv Rade hadjárataib m alkalom Milanó kato kór vezeté rábízt 1855- törzsorv rang nyugalo vonu

15364

CÍM W

SZEMÉLY W G

SZÓC Gá z törzsor s Veszpré 1 Pe gimnázi or egyete 1820 ön belé alorvo hadsere áll az tényl szolgála cser Be közlegény fokozat előlé a kapi ú katonao részt Rad hadjáratai alkalo Milan kat kó vezet rábíz 1855 törzsor ran nyugal von

1536SZEMÉL

SZÓ G törzso Veszpr P gimnáz o egyet 182 ö bel alorv hadser ál a tény szolgál cse B közlegén fokoza elől kap katona rész Ra hadjárata alkal Mila ka k veze rábí 185 törzso ra nyuga vo