15366.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Joszef

SZÓCIKK: 7.  W. Joszef Méir, szaploncai caddik. Tömegesen zarándokoltak hozzá a hívek. Kiadta és bevezetésével ellátta mesterének, a zedetsovi caddiknak Likuté Hatoró Vehásász c. könyvét. Önálló homiletikus műve Imre József c. alatt jelent meg. Meghalt 1909.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5366. címszó a lexikon => 960. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15366.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Joszef

SZÓCIKK: 7. W. Joszef Méir, szaploncai caddik. Tömegesen zarándokoltak hozzá a hívek. Kiadta és bevezetésével ellátta mesterének, a zedetsovi caddiknak Likuté Hatoró Vehásász c. könyvét. Önálló homiletikus műve Imre József c. alatt jelent meg. Meghalt 1909.

15366.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Josze

SZÓCIKK 7 W Josze Méir szaplonca caddik Tömegese zarándokolta hozz hívek Kiadt é bevezetéséve ellátt mesterének zedetsov caddikna Likut Hator Vehásás c könyvét Önáll homiletiku műv Imr Józse c alat jelen meg Meghal 1909

15366.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Josz

SZÓCIK Josz Méi szaplonc caddi Tömeges zarándokolt hoz híve Kiad bevezetésév ellát mesteréne zedetso caddikn Liku Hato Vehásá könyvé Önál homiletik mű Im Józs ala jele me Megha 190

15366.

CÍMS We

SZEMÉLYN We Jos

SZÓCI Jos Mé szaplon cadd Tömege zarándokol ho hív Kia bevezetésé ellá mesterén zedets caddik Lik Hat Vehás könyv Öná homileti m I Józ al jel m Megh 19

15366

CÍM W

SZEMÉLY W Jo

SZÓC Jo M szaplo cad Tömeg zarándoko h hí Ki bevezetés ell mesteré zedet caddi Li Ha Vehá köny Ön homilet Jó a je Meg 1

1536SZEMÉL J

SZÓ J szapl ca Töme zarándok h K bevezeté el mester zede cadd L H Veh kön Ö homile J j Me