15376.htm

CÍMSZÓ: Weiszenberg

SZEMÉLYNÉV: Weiszenberg Ignác

SZÓCIKK: Weiszenberg Ignac G.,rajzművész és tanító, szül. Teschenben 1794, megh. Budapesten 1849 jún. 8-án. A bécsi rajzakadémia és politechnika tanulója, 1824 - 34-ig a pozsonyi izr. primariskola rajztanítója. Ott gr. Pálffy Fidelio párto­lása mellett két rajzmunkát adott ki. Ő rajzolta azt a feltűnést keltő képet is, mely V. Ferdinánd ifj. királynak és nagy kíséretének a pozsonyi iskolában 1830 nov. 2-án tett látogatását ábrázolja és mely a Magyar Zsidó Múzeumban is látható. 1834-ben Pestre jött. Itt a Dunaparton, a színház melletti Klopfinger-féle házban hatóságilag engedélyezett rajziskolát nyitott. 1835-ben a pesti izr. hitközség újraszervezett iskolájának rajztanítója lett. Pesten rajzolt néhány, később sokszorosított arc- és tájképet, köztük a gr. Keglevich Gábornak és Méray Sándornak dedikált két kitűnő látképet Budáról és Pestről. M. B.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5376. címszó a lexikon => 961. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15376.htm

CÍMSZÓ: Weiszenberg

SZEMÉLYNÉV: Weiszenberg Ignác

SZÓCIKK: Weiszenberg Ignac G.,rajzművész és tanító, szül. Teschenben 1794, megh. Budapesten 1849 jún. 8-án. A bécsi rajzakadémia és politechnika tanulója, 1824 - 34-ig a pozsonyi izr. primariskola rajztanítója. Ott gr. Pálffy Fidelio párto­lása mellett két rajzmunkát adott ki. Ő rajzolta azt a feltűnést keltő képet is, mely V. Ferdinánd ifj. királynak és nagy kíséretének a pozsonyi iskolában 1830 nov. 2-án tett látogatását ábrázolja és mely a Magyar Zsidó Múzeumban is látható. 1834-ben Pestre jött. Itt a Dunaparton, a színház melletti Klopfinger-féle házban hatóságilag engedélyezett rajziskolát nyitott. 1835-ben a pesti izr. hitközség újraszervezett iskolájának rajztanítója lett. Pesten rajzolt néhány, később sokszorosított arc- és tájképet, köztük a gr. Keglevich Gábornak és Méray Sándornak dedikált két kitűnő látképet Budáról és Pestről. M. B.

15376.ht

CÍMSZÓ Weiszenber

SZEMÉLYNÉV Weiszenber Igná

SZÓCIKK Weiszenber Igna G.,rajzművés é tanító szül Teschenbe 1794 megh Budapeste 184 jún 8-án bécs rajzakadémi é politechnik tanulója 182 34-i pozsony izr primariskol rajztanítója Ot gr Pálff Fideli párto­lás mellet ké rajzmunká adot ki rajzolt az feltűnés kelt képe is mel V Ferdinán ifj királyna é nag kíséreténe pozsony iskolába 183 nov 2-á tet látogatásá ábrázolj é mel Magya Zsid Múzeumba i látható 1834-be Pestr jött It Dunaparton színhá mellett Klopfinger-fél házba hatóságila engedélyezet rajziskolá nyitott 1835-be pest izr hitközsé újraszervezet iskolájána rajztanítój lett Peste rajzol néhány későb sokszorosítot arc é tájképet köztü gr Keglevic Gáborna é Méra Sándorna dedikál ké kitűn látképe Budáró é Pestről M B

15376.h

CÍMSZ Weiszenbe

SZEMÉLYNÉ Weiszenbe Ign

SZÓCIK Weiszenbe Ign G.,rajzművé tanít szü Teschenb 179 meg Budapest 18 jú 8-á béc rajzakadém politechni tanulój 18 34- pozson iz primarisko rajztanítój O g Pálf Fidel párto­lá melle k rajzmunk ado k rajzol a feltűné kel kép i me Ferdiná if királyn na kíséretén pozson iskoláb 18 no 2- te látogatás ábrázol me Magy Zsi Múzeumb láthat 1834-b Pest jöt I Dunaparto szính mellet Klopfinger-fé házb hatóságil engedélyeze rajziskol nyitot 1835-b pes iz hitközs újraszerveze iskoláján rajztanító let Pest rajzo néhán késő sokszorosíto ar tájképe közt g Keglevi Gáborn Mér Sándorn dediká k kitű látkép Budár Pestrő

15376.

CÍMS Weiszenb

SZEMÉLYN Weiszenb Ig

SZÓCI Weiszenb Ig G.,rajzműv taní sz Teschen 17 me Budapes 1 j 8- bé rajzakadé politechn tanuló 1 34 pozso i primarisk rajztanító Pál Fide párto­l mell rajzmun ad rajzo feltűn ke ké m Ferdin i király n kíséreté pozso iskolá 1 n 2 t látogatá ábrázo m Mag Zs Múzeum látha 1834- Pes jö Dunapart szín melle Klopfinger-f ház hatósági engedélyez rajzisko nyito 1835- pe i hitköz újraszervez iskolájá rajztanít le Pes rajz néhá kés sokszorosít a tájkép köz Keglev Gábor Mé Sándor dedik kit látké Budá Pestr

15376

CÍM Weiszen

SZEMÉLY Weiszen I

SZÓC Weiszen I G.,rajzmű tan s Tesche 1 m Budape 8 b rajzakad politech tanul 3 pozs primaris rajztanít Pá Fid párto­ mel rajzmu a rajz feltű k k Ferdi királ kíséret pozs iskol látogat ábráz Ma Z Múzeu láth 1834 Pe j Dunapar szí mell Klopfinger- há hatóság engedélye rajzisk nyit 1835 p hitkö újraszerve iskoláj rajztaní l Pe raj néh ké sokszorosí tájké kö Kegle Gábo M Sándo dedi ki látk Bud Pest

1537

CÍ Weisze

SZEMÉL Weisze

SZÓ Weisze G.,rajzm ta Tesch Budap rajzaka politec tanu poz primari rajztaní P Fi párt me rajzm raj felt Ferd kirá kísére poz isko látoga ábrá M Múze lát 183 P Dunapa sz mel Klopfinger h hatósá engedély rajzis nyi 183 hitk újraszerv iskolá rajztan P ra né k sokszoros tájk k Kegl Gáb Sánd ded k lát Bu Pes