15383.htm

CÍMSZÓ: Werner Sándor

SZEMÉLYNÉV: Werner Sándor

SZÓCIKK: "2. W. Sándor, orvos, szakíró. Aradon folytat orvosi gyakorlatot. Magyar és külföldi szaklapokba állandóan ír cikkeket. Önállóan megjelent művei: A tuberkulózis összehasonlitó cutan oltásai; A rituális circumcisió eredete és jelentősége ; Az orvostudomány és a művészetek; A klinika szonettjei."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5383. címszó a lexikon => 962. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15383.htm

CÍMSZÓ: Werner Sándor

SZEMÉLYNÉV: Werner Sándor

SZÓCIKK: 2. W. Sándor, orvos, szakíró. Aradon folytat orvosi gyakorlatot. Magyar és külföldi szaklapokba állandóan ír cikkeket. Önállóan megjelent művei: A tuberkulózis összehasonlitó cutan oltásai; A rituális circumcisió eredete és jelentősége ; Az orvostudomány és a művészetek; A klinika szonettjei.

15383.ht

CÍMSZÓ Werne Sándo

SZEMÉLYNÉV Werne Sándo

SZÓCIKK 2 W Sándor orvos szakíró Arado folyta orvos gyakorlatot Magya é külföld szaklapokb állandóa í cikkeket Önállóa megjelen művei tuberkulózi összehasonlit cuta oltásai rituáli circumcisi eredet é jelentőség A orvostudomán é művészetek klinik szonettjei

15383.h

CÍMSZ Wern Sánd

SZEMÉLYNÉ Wern Sánd

SZÓCIK Sándo orvo szakír Arad folyt orvo gyakorlato Magy külföl szaklapok állandó cikkeke Önálló megjele műve tuberkulóz összehasonli cut oltása rituál circumcis erede jelentősé orvostudomá művészete klini szonettje

15383.

CÍMS Wer Sán

SZEMÉLYN Wer Sán

SZÓCI Sánd orv szakí Ara foly orv gyakorlat Mag külfö szaklapo álland cikkek Önáll megjel műv tuberkuló összehasonl cu oltás rituá circumci ered jelentős orvostudom művészet klin szonettj

15383

CÍM We Sá

SZEMÉLY We Sá

SZÓC Sán or szak Ar fol or gyakorla Ma külf szaklap állan cikke Önál megje mű tuberkul összehason c oltá ritu circumc ere jelentő orvostudo művésze kli szonett

1538

CÍ W S

SZEMÉL W S

SZÓ Sá o sza A fo o gyakorl M kül szakla álla cikk Öná megj m tuberku összehaso olt rit circum er jelent orvostud művész kl szonet