15384.htm

CÍMSZÓ: Wertheim

SZEMÉLYNÉV: Wertheim Mór

SZÓCIKK: Wertheim Mór, pénzügyi kormánybiztos, szül. Brassóban 1875., ahol középiskoláit végezte, megh. 1927. A kolozsvári egyetem jogi fakultásának elvégzése után állami szolgálatba lépett és a háborúban pénzügyi főtanácsos, majd a forradalomban Apáthy ideiglenes erdélyi kormányában Kolozsvárott pénzügyi kormánybiztos volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5384. címszó a lexikon => 962. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15384.htm

CÍMSZÓ: Wertheim

SZEMÉLYNÉV: Wertheim Mór

SZÓCIKK: Wertheim Mór, pénzügyi kormánybiztos, szül. Brassóban 1875., ahol középiskoláit végezte, megh. 1927. A kolozsvári egyetem jogi fakultásának elvégzése után állami szolgálatba lépett és a háborúban pénzügyi főtanácsos, majd a forradalomban Apáthy ideiglenes erdélyi kormányában Kolozsvárott pénzügyi kormánybiztos volt.

15384.ht

CÍMSZÓ Werthei

SZEMÉLYNÉV Werthei Mó

SZÓCIKK Werthei Mór pénzügy kormánybiztos szül Brassóba 1875. aho középiskolái végezte megh 1927 kolozsvár egyete jog fakultásána elvégzés utá állam szolgálatb lépet é háborúba pénzügy főtanácsos maj forradalomba Apáth ideiglene erdély kormányába Kolozsvárot pénzügy kormánybizto volt

15384.h

CÍMSZ Werthe

SZEMÉLYNÉ Werthe M

SZÓCIK Werthe Mó pénzüg kormánybizto szü Brassób 1875 ah középiskolá végezt meg 192 kolozsvá egyet jo fakultásán elvégzé ut álla szolgálat lépe háborúb pénzüg főtanácso ma forradalomb Apát ideiglen erdél kormányáb Kolozsváro pénzüg kormánybizt vol

15384.

CÍMS Werth

SZEMÉLYN Werth

SZÓCI Werth M pénzü kormánybizt sz Brassó 187 a középiskol végez me 19 kolozsv egye j fakultásá elvégz u áll szolgála lép háború pénzü főtanács m forradalom Apá ideigle erdé kormányá Kolozsvár pénzü kormánybiz vo

15384

CÍM Wert

SZEMÉLY Wert

SZÓC Wert pénz kormánybiz s Brass 18 középisko vége m 1 kolozs egy fakultás elvég ál szolgál lé hábor pénz főtanác forradalo Ap ideigl erd kormány Kolozsvá pénz kormánybi v

1538

CÍ Wer

SZEMÉL Wer

SZÓ Wer pén kormánybi Bras 1 középisk vég koloz eg fakultá elvé á szolgá l hábo pén főtaná forradal A ideig er kormán Kolozsv pén kormányb