15391.htm

CÍMSZÓ: Widder

SZEMÉLYNÉV: Widder Salamon

SZÓCIKK: "Widder Salamon, tanár, szül. Nyitrán 1880. Magyar-német szakon nyert tanári oklevelet. 1908-ban a zsidó fiúárvaház polgári iskolájának, 1911. a zsidó polgári iskolának lett tanára, 1919 óta a zsidó gimnázium tanára. Munkatársa volt a Szombat, a Hitközségi szemle c. lapoknak és több külföldi folyóiratnak.Kiváló hebraista, kinek főleg héber nyelvészeti tanulmányai értékesek. Munkái : Csokonai mint nyelvújító (1908); Hákkria haivrith (Héber olvasókönyv két részben, 1923); Héber ragozási minták (1924); Praeparációíc a haftorákhoz (1928). E lexikon munkatársa."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5391. címszó a lexikon => 963. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15391.htm

CÍMSZÓ: Widder

SZEMÉLYNÉV: Widder Salamon

SZÓCIKK: Widder Salamon, tanár, szül. Nyitrán 1880. Magyar-német szakon nyert tanári oklevelet. 1908-ban a zsidó fiúárvaház polgári iskolájának, 1911. a zsidó polgári iskolának lett tanára, 1919 óta a zsidó gimnázium tanára. Munkatársa volt a Szombat, a Hitközségi szemle c. lapoknak és több külföldi folyóiratnak.Kiváló hebraista, kinek főleg héber nyelvészeti tanulmányai értékesek. Munkái : Csokonai mint nyelvújító 1908 ; Hákkria haivrith Héber olvasókönyv két részben, 1923 ; Héber ragozási minták 1924 ; Praeparációíc a haftorákhoz 1928 . E lexikon munkatársa.

15391.ht

CÍMSZÓ Widde

SZEMÉLYNÉV Widde Salamo

SZÓCIKK Widde Salamon tanár szül Nyitrá 1880 Magyar-néme szako nyer tanár oklevelet 1908-ba zsid fiúárvahá polgár iskolájának 1911 zsid polgár iskolána let tanára 191 ót zsid gimnáziu tanára Munkatárs vol Szombat Hitközség szeml c lapokna é töb külföld folyóiratnak.Kivál hebraista kine főle hébe nyelvészet tanulmánya értékesek Munká Csokona min nyelvújít 190 Hákkri haivrit Hébe olvasóköny ké részben 192 Hébe ragozás mintá 192 Praeparációí haftorákho 192 lexiko munkatársa

15391.h

CÍMSZ Widd

SZEMÉLYNÉ Widd Salam

SZÓCIK Widd Salamo taná szü Nyitr 188 Magyar-ném szak nye taná oklevele 1908-b zsi fiúárvah polgá iskolájána 191 zsi polgá iskolán le tanár 19 ó zsi gimnázi tanár Munkatár vo Szomba Hitközsé szem lapokn tö külföl folyóiratnak.Kivá hebraist kin fől héb nyelvésze tanulmány értékese Munk Csokon mi nyelvújí 19 Hákkr haivri Héb olvasókön k részbe 19 Héb ragozá mint 19 Praeparáció haftorákh 19 lexik munkatárs

15391.

CÍMS Wid

SZEMÉLYN Wid Sala

SZÓCI Wid Salam tan sz Nyit 18 Magyar-né sza ny tan oklevel 1908- zs fiúárva polg iskoláján 19 zs polg iskolá l taná 1 zs gimnáz taná Munkatá v Szomb Hitközs sze lapok t külfö folyóiratnak.Kiv hebrais ki fő hé nyelvész tanulmán értékes Mun Csoko m nyelvúj 1 Hákk haivr Hé olvasókö részb 1 Hé ragoz min 1 Praeparáci haftorák 1 lexi munkatár

15391

CÍM Wi

SZEMÉLY Wi Sal

SZÓC Wi Sala ta s Nyi 1 Magyar-n sz n ta okleve 1908 z fiúárv pol iskolájá 1 z pol iskol tan z gimná tan Munkat Szom Hitköz sz lapo külf folyóiratnak.Ki hebrai k f h nyelvés tanulmá értéke Mu Csok nyelvú Hák haiv H olvasók rész H rago mi Praeparác haftorá lex munkatá

1539

CÍ W

SZEMÉL W Sa

SZÓ W Sal t Ny Magyar- s t oklev 190 fiúár po iskoláj po isko ta gimn ta Munka Szo Hitkö s lap kül folyóiratnak.K hebra nyelvé tanulm érték M Cso nyelv Há hai olvasó rés rag m Praepará haftor le munkat