15393.htm

CÍMSZÓ: Wiener

SZEMÉLYNÉV: Wiener Jenőné

SZÓCIKK: 1.  W. Jenöné (írói néven Krasznay F. Márta), írónő, szül. Nagyváradon 1862. Első sikerét Nahida Remi Zsidó asszony c. német könyvének fordításával érte el. 1898-ban és a rákövetkező évben a Mesevilág c. gyermeklapot szerkesztette. A háború alatt a feministák egyesületét vezette. Alelnöke volt a csecsemő- és anyavédelmet szolgáló egyesületnek. A Szigligeti Társaság tagja. - Leánya Molnárné K.Elza a Színházi Élet munkatársa és a Párisi Divat szerkesztője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5393. címszó a lexikon => 963. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15393.htm

CÍMSZÓ: Wiener

SZEMÉLYNÉV: Wiener Jenőné

SZÓCIKK: 1. W. Jenöné írói néven Krasznay F. Márta , írónő, szül. Nagyváradon 1862. Első sikerét Nahida Remi Zsidó asszony c. német könyvének fordításával érte el. 1898-ban és a rákövetkező évben a Mesevilág c. gyermeklapot szerkesztette. A háború alatt a feministák egyesületét vezette. Alelnöke volt a csecsemő- és anyavédelmet szolgáló egyesületnek. A Szigligeti Társaság tagja. - Leánya Molnárné K.Elza a Színházi Élet munkatársa és a Párisi Divat szerkesztője.

15393.ht

CÍMSZÓ Wiene

SZEMÉLYNÉV Wiene Jenőn

SZÓCIKK 1 W Jenön író néve Kraszna F Márt írónő szül Nagyvárado 1862 Els sikeré Nahid Rem Zsid asszon c néme könyvéne fordításáva ért el 1898-ba é rákövetkez évbe Mesevilá c gyermeklapo szerkesztette hábor alat feministá egyesületé vezette Alelnök vol csecsemő é anyavédelme szolgál egyesületnek Szigliget Társasá tagja Leány Molnárn K.Elz Színház Éle munkatárs é Páris Diva szerkesztője

15393.h

CÍMSZ Wien

SZEMÉLYNÉ Wien Jenő

SZÓCIK Jenö ír név Kraszn Már írón szü Nagyvárad 186 El siker Nahi Re Zsi asszo ném könyvén fordításáv ér e 1898-b rákövetke évb Mesevil gyermeklap szerkesztett hábo ala feminist egyesület vezett Alelnö vo csecsem anyavédelm szolgá egyesületne Sziglige Társas tagj Leán Molnár K.El Színhá Él munkatár Pári Div szerkesztőj

15393.

CÍMS Wie

SZEMÉLYN Wie Jen

SZÓCI Jen í né Krasz Má író sz Nagyvára 18 E sike Nah R Zs assz né könyvé fordításá é 1898- rákövetk év Mesevi gyermekla szerkesztet háb al feminis egyesüle vezet Aleln v csecse anyavédel szolg egyesületn Sziglig Társa tag Leá Molná K.E Szính É munkatá Pár Di szerkesztő

15393

CÍM Wi

SZEMÉLY Wi Je

SZÓC Je n Kras M ír s Nagyvár 1 sik Na Z ass n könyv fordítás 1898 rákövet é Mesev gyermekl szerkeszte há a femini egyesül veze Alel csecs anyavéde szol egyesület Szigli Társ ta Le Moln K. Szín munkat Pá D szerkeszt

1539

CÍ W

SZEMÉL W J

SZÓ J Kra í Nagyvá si N as köny fordítá 189 ráköve Mese gyermek szerkeszt h femin egyesü vez Ale csec anyavéd szo egyesüle Szigl Tár t L Mol K Szí munka P szerkesz