15394.htm

CÍMSZÓ: Wiesner

SZEMÉLYNÉV: Wiesner Henrik

SZÓCIKK: Wiesner Henrik, rabbi, szül. Alsómislén 1868 április 30., megh. 1922 nov. 22.1887-97-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1896-ban avatták bölcsészdoktorrá, 1898. pedig rabbivá. Két évig a budai izraelita hitközség vallástanára volt, 1902. a bezdáni hitközség választotta meg főrabbijává és haláláig itt működött. Műve: Esztori Parchi Kaftor Vaferach (1896).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5394. címszó a lexikon => 963. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15394.htm

CÍMSZÓ: Wiesner

SZEMÉLYNÉV: Wiesner Henrik

SZÓCIKK: Wiesner Henrik, rabbi, szül. Alsómislén 1868 április 30., megh. 1922 nov. 22.1887-97-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1896-ban avatták bölcsészdoktorrá, 1898. pedig rabbivá. Két évig a budai izraelita hitközség vallástanára volt, 1902. a bezdáni hitközség választotta meg főrabbijává és haláláig itt működött. Műve: Esztori Parchi Kaftor Vaferach 1896 .

15394.ht

CÍMSZÓ Wiesne

SZEMÉLYNÉV Wiesne Henri

SZÓCIKK Wiesne Henrik rabbi szül Alsómislé 186 áprili 30. megh 192 nov 22.1887-97-i vol budapest rabbiképz növendéke 1896-ba avattá bölcsészdoktorrá 1898 pedi rabbivá Ké évi buda izraelit hitközsé vallástanár volt 1902 bezdán hitközsé választott me főrabbijáv é halálái it működött Műve Esztor Parch Kafto Vaferac 189

15394.h

CÍMSZ Wiesn

SZEMÉLYNÉ Wiesn Henr

SZÓCIK Wiesn Henri rabb szü Alsómisl 18 ápril 30 meg 19 no 22.1887-97- vo budapes rabbikép növendék 1896-b avatt bölcsészdoktorr 189 ped rabbiv K év bud izraeli hitközs vallástaná vol 190 bezdá hitközs választot m főrabbijá halálá i működöt Műv Eszto Parc Kaft Vafera 18

15394.

CÍMS Wies

SZEMÉLYN Wies Hen

SZÓCI Wies Henr rab sz Alsómis 1 ápri 3 me 1 n 22.1887-97 v budape rabbiké növendé 1896- avat bölcsészdoktor 18 pe rabbi é bu izrael hitköz vallástan vo 19 bezd hitköz választo főrabbij halál működö Mű Eszt Par Kaf Vafer 1

15394

CÍM Wie

SZEMÉLY Wie He

SZÓC Wie Hen ra s Alsómi ápr m 22.1887-9 budap rabbik növend 1896 ava bölcsészdokto 1 p rabb b izrae hitkö vallásta v 1 bez hitkö választ főrabbi halá működ M Esz Pa Ka Vafe

1539

CÍ Wi

SZEMÉL Wi H

SZÓ Wi He r Alsóm áp 22.1887- buda rabbi növen 189 av bölcsészdokt rab izra hitk vallást be hitk válasz főrabb hal műkö Es P K Vaf