15395.htm

CÍMSZÓ: Wiesner

SZEMÉLYNÉV: Wiesner Emil

SZÓCIKK: 2.  W. J. Emil, könyvkiadó, szül. Miskolcon, megh. Budapesten 1925. A Singer és Wolfner-céget vezette a kilencvenes évektől kezdve. Szaktanulmányai a Corvinában, a Magyar Könyvkiadók Közlönyében jelentek meg. Hosszabb időn át szerkesztette a Corvinát, önálló munkája: A kiadóról és a könyvről (1903).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5395. címszó a lexikon => 963. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15395.htm

CÍMSZÓ: Wiesner

SZEMÉLYNÉV: Wiesner Emil

SZÓCIKK: 2. W. J. Emil, könyvkiadó, szül. Miskolcon, megh. Budapesten 1925. A Singer és Wolfner-céget vezette a kilencvenes évektől kezdve. Szaktanulmányai a Corvinában, a Magyar Könyvkiadók Közlönyében jelentek meg. Hosszabb időn át szerkesztette a Corvinát, önálló munkája: A kiadóról és a könyvről 1903 .

15395.ht

CÍMSZÓ Wiesne

SZEMÉLYNÉV Wiesne Emi

SZÓCIKK 2 W J Emil könyvkiadó szül Miskolcon megh Budapeste 1925 Singe é Wolfner-cége vezett kilencvene évektő kezdve Szaktanulmánya Corvinában Magya Könyvkiadó Közlönyébe jelente meg Hosszab idő á szerkesztett Corvinát önáll munkája kiadóró é könyvrő 190

15395.h

CÍMSZ Wiesn

SZEMÉLYNÉ Wiesn Em

SZÓCIK Emi könyvkiad szü Miskolco meg Budapest 192 Sing Wolfner-cég vezet kilencven évekt kezdv Szaktanulmány Corvinába Magy Könyvkiad Közlönyéb jelent me Hossza id szerkesztet Corviná önál munkáj kiadór könyvr 19

15395.

CÍMS Wies

SZEMÉLYN Wies E

SZÓCI Em könyvkia sz Miskolc me Budapes 19 Sin Wolfner-cé veze kilencve évek kezd Szaktanulmán Corvináb Mag Könyvkia Közlönyé jelen m Hossz i szerkeszte Corvin öná munká kiadó könyv 1

15395

CÍM Wie

SZEMÉLY Wie

SZÓC E könyvki s Miskol m Budape 1 Si Wolfner-c vez kilencv éve kez Szaktanulmá Corviná Ma Könyvki Közlöny jele Hoss szerkeszt Corvi ön munk kiad köny

1539

CÍ Wi

SZEMÉL Wi

SZÓ könyvk Misko Budap S Wolfner- ve kilenc év ke Szaktanulm Corvin M Könyvk Közlön jel Hos szerkesz Corv ö mun kia kön