15398.htm

CÍMSZÓ: Winkler Gyula

SZEMÉLYNÉV: Winkler Gyula

SZÓCIKK: 2.  W. Gyula, hegedűművész, szül. Győrött 1835., megh. Bécsben 1892. Heissler professzor tanítványa volt. Megalapította a Winkler-féle vonósnégyes társaságot, amelynek primáriusa volt. Számtalan hangversenyt adott. Együttesével végigjárta az európai nagyvárosokat, mindenütt nagy sikert aratott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5398. címszó a lexikon => 964. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15398.htm

CÍMSZÓ: Winkler Gyula

SZEMÉLYNÉV: Winkler Gyula

SZÓCIKK: 2. W. Gyula, hegedűművész, szül. Győrött 1835., megh. Bécsben 1892. Heissler professzor tanítványa volt. Megalapította a Winkler-féle vonósnégyes társaságot, amelynek primáriusa volt. Számtalan hangversenyt adott. Együttesével végigjárta az európai nagyvárosokat, mindenütt nagy sikert aratott.

15398.ht

CÍMSZÓ Winkle Gyul

SZEMÉLYNÉV Winkle Gyul

SZÓCIKK 2 W Gyula hegedűművész szül Győröt 1835. megh Bécsbe 1892 Heissle professzo tanítvány volt Megalapított Winkler-fél vonósnégye társaságot amelyne primárius volt Számtala hangverseny adott Együtteséve végigjárt a európa nagyvárosokat mindenüt nag siker aratott

15398.h

CÍMSZ Winkl Gyu

SZEMÉLYNÉ Winkl Gyu

SZÓCIK Gyul hegedűművés szü Győrö 1835 meg Bécsb 189 Heissl professz tanítván vol Megalapítot Winkler-fé vonósnégy társaságo amelyn primáriu vol Számtal hangversen adot Együttesév végigjár európ nagyvárosoka mindenü na sike aratot

15398.

CÍMS Wink Gy

SZEMÉLYN Wink Gy

SZÓCI Gyu hegedűművé sz Győr 183 me Bécs 18 Heiss profess tanítvá vo Megalapíto Winkler-f vonósnég társaság amely primári vo Számta hangverse ado Együttesé végigjá euró nagyvárosok minden n sik arato

15398

CÍM Win G

SZEMÉLY Win G

SZÓC Gy hegedűműv s Győ 18 m Béc 1 Heis profes tanítv v Megalapít Winkler- vonósné társasá amel primár v Számt hangvers ad Együttes végigj eur nagyvároso minde si arat

1539

CÍ Wi

SZEMÉL Wi

SZÓ G hegedűmű Gy 1 Bé Hei profe tanít Megalapí Winkler vonósn társas ame primá Szám hangver a Együtte végig eu nagyváros mind s ara