15400.htm

CÍMSZÓ: Winkler

SZEMÉLYNÉV: Winkler Mordecháj

SZÓCIKK: 4.  W. Mordecháj Jehuda, rabbi, szül. Lepontovicon (Nyitra vm.) 1844. Eleinte kereskedelemmel foglalkozott. Rabbiműködését Mezőtelegden kezdte, hol 1880-ig működött. Majd Brezovára került, 1899. pedig Hegyalja-Mádra, hol ma is működik. ­


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5400. címszó a lexikon => 964. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15400.htm

CÍMSZÓ: Winkler

SZEMÉLYNÉV: Winkler Mordecháj

SZÓCIKK: 4. W. Mordecháj Jehuda, rabbi, szül. Lepontovicon Nyitra vm. 1844. Eleinte kereskedelemmel foglalkozott. Rabbiműködését Mezőtelegden kezdte, hol 1880-ig működött. Majd Brezovára került, 1899. pedig Hegyalja-Mádra, hol ma is működik.

15400.ht

CÍMSZÓ Winkle

SZEMÉLYNÉV Winkle Mordechá

SZÓCIKK 4 W Mordechá Jehuda rabbi szül Lepontovico Nyitr vm 1844 Eleint kereskedelemme foglalkozott Rabbiműködésé Mezőtelegde kezdte ho 1880-i működött Maj Brezovár került 1899 pedi Hegyalja-Mádra ho m i működik

15400.h

CÍMSZ Winkl

SZEMÉLYNÉ Winkl Mordech

SZÓCIK Mordech Jehud rabb szü Lepontovic Nyit v 184 Elein kereskedelemm foglalkozot Rabbiműködés Mezőtelegd kezdt h 1880- működöt Ma Brezová kerül 189 ped Hegyalja-Mádr h működi

15400.

CÍMS Wink

SZEMÉLYN Wink Mordec

SZÓCI Mordec Jehu rab sz Lepontovi Nyi 18 Elei kereskedelem foglalkozo Rabbiműködé Mezőteleg kezd 1880 működö M Brezov kerü 18 pe Hegyalja-Mád működ

15400

CÍM Win

SZEMÉLY Win Morde

SZÓC Morde Jeh ra s Lepontov Ny 1 Ele kereskedele foglalkoz Rabbiműköd Mezőtele kez 188 működ Brezo ker 1 p Hegyalja-Má műkö

1540

CÍ Wi

SZEMÉL Wi Mord

SZÓ Mord Je r Leponto N El kereskedel foglalko Rabbiműkö Mezőtel ke 18 műkö Brez ke Hegyalja-M műk