15401.htm

CÍMSZÓ: Winter Salamon

SZEMÉLYNÉV: Winter Salamon

SZÓCIKK: Winter, 1. Salamon, filantróp, szül. Szepesen 1778., megh. Hunfalván 1859 febr. 24. Hatvan évig állott a zsidó közügyek s különösen a szétszórt szepesi hitközségek szolgálatában. Hosszas fáradozásainak eredménye, hogy 1820. templomot, 1840. iskolát nyithattak meg Hunfalván. Amikor a negyvenes években Pesten zsidó kongresszust hívtak össze, W. képviselte az összes szepesi hitközségeket. fejlődési korszaka az ő elnökségének idejére esik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5401. címszó a lexikon => 964. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15401.htm

CÍMSZÓ: Winter Salamon

SZEMÉLYNÉV: Winter Salamon

SZÓCIKK: Winter, 1. Salamon, filantróp, szül. Szepesen 1778., megh. Hunfalván 1859 febr. 24. Hatvan évig állott a zsidó közügyek s különösen a szétszórt szepesi hitközségek szolgálatában. Hosszas fáradozásainak eredménye, hogy 1820. templomot, 1840. iskolát nyithattak meg Hunfalván. Amikor a negyvenes években Pesten zsidó kongresszust hívtak össze, W. képviselte az összes szepesi hitközségeket. fejlődési korszaka az ő elnökségének idejére esik.

15401.ht

CÍMSZÓ Winte Salamo

SZEMÉLYNÉV Winte Salamo

SZÓCIKK Winter 1 Salamon filantróp szül Szepese 1778. megh Hunfalvá 185 febr 24 Hatva évi állot zsid közügye különöse szétszór szepes hitközsége szolgálatában Hossza fáradozásaina eredménye hog 1820 templomot 1840 iskolá nyithatta me Hunfalván Amiko negyvene évekbe Peste zsid kongresszus hívta össze W képviselt a össze szepes hitközségeket fejlődés korszak a elnökségéne idejér esik

15401.h

CÍMSZ Wint Salam

SZEMÉLYNÉ Wint Salam

SZÓCIK Winte Salamo filantró szü Szepes 1778 meg Hunfalv 18 feb 2 Hatv év állo zsi közügy különös szétszó szepe hitközség szolgálatába Hossz fáradozásain eredmény ho 182 templomo 184 iskol nyithatt m Hunfalvá Amik negyven évekb Pest zsi kongresszu hívt össz képvisel össz szepe hitközségeke fejlődé korsza elnökségén idejé esi

15401.

CÍMS Win Sala

SZEMÉLYN Win Sala

SZÓCI Wint Salam filantr sz Szepe 177 me Hunfal 1 fe Hat é áll zs közüg különö szétsz szep hitközsé szolgálatáb Hoss fáradozásai eredmén h 18 templom 18 isko nyithat Hunfalv Ami negyve évek Pes zs kongressz hív öss képvise öss szep hitközségek fejlőd korsz elnökségé idej es

15401

CÍM Wi Sal

SZEMÉLY Wi Sal

SZÓC Win Sala filant s Szep 17 m Hunfa f Ha ál z közü külön széts sze hitközs szolgálatá Hos fáradozása eredmé 1 templo 1 isk nyitha Hunfal Am negyv éve Pe z kongress hí ös képvis ös sze hitközsége fejlő kors elnökség ide e

1540

CÍ W Sa

SZEMÉL W Sa

SZÓ Wi Sal filan Sze 1 Hunf H á köz külö szét sz hitköz szolgálat Ho fáradozás eredm templ is nyith Hunfa A negy év P kongres h ö képvi ö sz hitközség fejl kor elnöksé id