15402.htm

CÍMSZÓ: Winter Sámuel

SZEMÉLYNÉV: Winter Sámuel

SZÓCIKK: 2. W- Sámuel, nyomdatulajdonos és litográfus. 1859-ben kiadta az Illustriertes Israelitisches Jahrbuch-ot, ugyanakkor Mosonyi Mihály Gyermekvilág c. kottafüzetéhez rajzolta és litografálta kedves vignettáit, muzsikáló és táncoló parasztgyerekekkel, valamint a táncoló főúri párt a Bartha Sándor Palotásához (1859-60).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5402. címszó a lexikon => 964. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15402.htm

CÍMSZÓ: Winter Sámuel

SZEMÉLYNÉV: Winter Sámuel

SZÓCIKK: 2. W- Sámuel, nyomdatulajdonos és litográfus. 1859-ben kiadta az Illustriertes Israelitisches Jahrbuch-ot, ugyanakkor Mosonyi Mihály Gyermekvilág c. kottafüzetéhez rajzolta és litografálta kedves vignettáit, muzsikáló és táncoló parasztgyerekekkel, valamint a táncoló főúri párt a Bartha Sándor Palotásához 1859-60 .

15402.ht

CÍMSZÓ Winte Sámue

SZEMÉLYNÉV Winte Sámue

SZÓCIKK 2 W Sámuel nyomdatulajdono é litográfus 1859-be kiadt a Illustrierte Israelitische Jahrbuch-ot ugyanakko Mosony Mihál Gyermekvilá c kottafüzetéhe rajzolt é litografált kedve vignettáit muzsikál é táncol parasztgyerekekkel valamin táncol főúr pár Barth Sándo Palotásáho 1859-6

15402.h

CÍMSZ Wint Sámu

SZEMÉLYNÉ Wint Sámu

SZÓCIK Sámue nyomdatulajdon litográfu 1859-b kiad Illustriert Israelitisch Jahrbuch-o ugyanakk Moson Mihá Gyermekvil kottafüzetéh rajzol litografál kedv vignettái muzsiká tánco parasztgyerekekke valami tánco főú pá Bart Sánd Palotásáh 1859-

15402.

CÍMS Win Sám

SZEMÉLYN Win Sám

SZÓCI Sámu nyomdatulajdo litográf 1859- kia Illustrier Israelitisc Jahrbuch- ugyanak Moso Mih Gyermekvi kottafüzeté rajzo litografá ked vignettá muzsik tánc parasztgyerekekk valam tánc fő p Bar Sán Palotásá 1859

15402

CÍM Wi Sá

SZEMÉLY Wi Sá

SZÓC Sám nyomdatulajd litográ 1859 ki Illustrie Israelitis Jahrbuch ugyana Mos Mi Gyermekv kottafüzet rajz litograf ke vignett muzsi tán parasztgyerekek vala tán f Ba Sá Palotás 185

1540

CÍ W S

SZEMÉL W S

SZÓ Sá nyomdatulaj litogr 185 k Illustri Israeliti Jahrbuc ugyan Mo M Gyermek kottafüze raj litogra k vignet muzs tá parasztgyereke val tá B S Palotá 18