15404.htm

CÍMSZÓ: Wirth

SZEMÉLYNÉV: Wirth Kálmán

SZÓCIKK: Wirth Kálmán, a Pesti Izr. Hitközség leánygimnáziumának igazgatója, szül. Fertőszentmiklóson (Sopron vm.) 1876 máj. 8. Tanári oklevelét természetrajz és vegytan szakon a budapesti tudományegyetemen szerezte. Több középiskolában, továbbá a rabbi- és tanítóképző intézetben működött, mint tanár. A leánygimnázium, igazgatójává 1919. nevezték ki. Kiváló botanikus. Tudományos cikkei és tanulmányai a szaklapokban jelennek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5404. címszó a lexikon => 964. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15404.htm

CÍMSZÓ: Wirth

SZEMÉLYNÉV: Wirth Kálmán

SZÓCIKK: Wirth Kálmán, a Pesti Izr. Hitközség leánygimnáziumának igazgatója, szül. Fertőszentmiklóson Sopron vm. 1876 máj. 8. Tanári oklevelét természetrajz és vegytan szakon a budapesti tudományegyetemen szerezte. Több középiskolában, továbbá a rabbi- és tanítóképző intézetben működött, mint tanár. A leánygimnázium, igazgatójává 1919. nevezték ki. Kiváló botanikus. Tudományos cikkei és tanulmányai a szaklapokban jelennek meg.

15404.ht

CÍMSZÓ Wirt

SZEMÉLYNÉV Wirt Kálmá

SZÓCIKK Wirt Kálmán Pest Izr Hitközsé leánygimnáziumána igazgatója szül Fertőszentmiklóso Sopro vm 187 máj 8 Tanár oklevelé természetraj é vegyta szako budapest tudományegyeteme szerezte Töb középiskolában tovább rabbi é tanítóképz intézetbe működött min tanár leánygimnázium igazgatójáv 1919 nevezté ki Kivál botanikus Tudományo cikke é tanulmánya szaklapokba jelenne meg

15404.h

CÍMSZ Wir

SZEMÉLYNÉ Wir Kálm

SZÓCIK Wir Kálmá Pes Iz Hitközs leánygimnáziumán igazgatój szü Fertőszentmiklós Sopr v 18 má Taná oklevel természetra vegyt szak budapes tudományegyetem szerezt Tö középiskolába továb rabb tanítókép intézetb működöt mi taná leánygimnáziu igazgatójá 191 nevezt k Kivá botaniku Tudomány cikk tanulmány szaklapokb jelenn me

15404.

CÍMS Wi

SZEMÉLYN Wi Kál

SZÓCI Wi Kálm Pe I Hitköz leánygimnáziumá igazgató sz Fertőszentmikló Sop 1 m Tan okleve természetr vegy sza budape tudományegyete szerez T középiskoláb tová rab tanítóké intézet működö m tan leánygimnázi igazgatój 19 nevez Kiv botanik Tudomán cik tanulmán szaklapok jelen m

15404

CÍM W

SZEMÉLY W Ká

SZÓC W Kál P Hitkö leánygimnázium igazgat s Fertőszentmikl So Ta oklev természet veg sz budap tudományegyet szere középiskolá tov ra tanítók intéze működ ta leánygimnáz igazgató 1 neve Ki botani Tudomá ci tanulmá szaklapo jele

1540SZEMÉL K

SZÓ Ká Hitk leánygimnáziu igazga Fertőszentmik S T okle természe ve s buda tudományegye szer középiskol to r tanító intéz műkö t leánygimná igazgat nev K botan Tudom c tanulm szaklap jel