15409.htm

CÍMSZÓ: Wittmann Ferenc

SZEMÉLYNÉV: Wittmann Ferenc

SZÓCIKK: "Wittmann Ferenc, műegyetemi ny. r. tanár, fizikus, szül. Hódmezővásárhelyen 1860 jan. 16. Főiskolai tanulmányait a budapesti egyetemen és műegyetemen végezte. Schuller és Sztoczek tanárok asszistense, majd az utóbbi utóda lett. Tagja a M. Tud. Akadémiának, sokáig alelnöke volt az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottságnak. Főbb művei: A kanon alakokról (1881); Az erős villamáramok technikája (1898); A hangzó lángokról (1902): Az Auer-féle villamos osmium (1906); Periodikus áramok optikai vizsgálata; Az induktív torzításról; Budapest elektromos világítása stb. W. az elektrotechnikában világhírű szaktekintély."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5409. címszó a lexikon => 965. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15409.htm

CÍMSZÓ: Wittmann Ferenc

SZEMÉLYNÉV: Wittmann Ferenc

SZÓCIKK: Wittmann Ferenc, műegyetemi ny. r. tanár, fizikus, szül. Hódmezővásárhelyen 1860 jan. 16. Főiskolai tanulmányait a budapesti egyetemen és műegyetemen végezte. Schuller és Sztoczek tanárok asszistense, majd az utóbbi utóda lett. Tagja a M. Tud. Akadémiának, sokáig alelnöke volt az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottságnak. Főbb művei: A kanon alakokról 1881 ; Az erős villamáramok technikája 1898 ; A hangzó lángokról 1902 : Az Auer-féle villamos osmium 1906 ; Periodikus áramok optikai vizsgálata; Az induktív torzításról; Budapest elektromos világítása stb. W. az elektrotechnikában világhírű szaktekintély.

15409.ht

CÍMSZÓ Wittman Feren

SZEMÉLYNÉV Wittman Feren

SZÓCIKK Wittman Ferenc műegyetem ny r tanár fizikus szül Hódmezővásárhelye 186 jan 16 Főiskola tanulmányai budapest egyeteme é műegyeteme végezte Schulle é Sztocze tanáro asszistense maj a utóbb utód lett Tagj M Tud Akadémiának sokái alelnök vol a Orsz Középiskola Tanárvizsgál Bizottságnak Főb művei kano alakokró 188 A erő villamáramo technikáj 189 hangz lángokró 190 A Auer-fél villamo osmiu 190 Periodiku áramo optika vizsgálata A induktí torzításról Budapes elektromo világítás stb W a elektrotechnikába világhír szaktekintély

15409.h

CÍMSZ Wittma Fere

SZEMÉLYNÉ Wittma Fere

SZÓCIK Wittma Feren műegyete n taná fiziku szü Hódmezővásárhely 18 ja 1 Főiskol tanulmánya budapes egyetem műegyetem végezt Schull Sztocz tanár asszistens ma utób utó let Tag Tu Akadémiána soká alelnö vo Ors Középiskol Tanárvizsgá Bizottságna Fő műve kan alakokr 18 er villamáram techniká 18 hang lángokr 19 Auer-fé villam osmi 19 Periodik áram optik vizsgálat indukt torzításró Budape elektrom világítá st elektrotechnikáb világhí szaktekintél

15409.

CÍMS Wittm Fer

SZEMÉLYN Wittm Fer

SZÓCI Wittm Fere műegyet tan fizik sz Hódmezővásárhel 1 j Főisko tanulmány budape egyete műegyete végez Schul Sztoc taná asszisten m utó ut le Ta T Akadémián sok aleln v Or Középisko Tanárvizsg Bizottságn F műv ka alakok 1 e villamára technik 1 han lángok 1 Auer-f villa osm 1 Periodi ára opti vizsgála induk torzításr Budap elektro világít s elektrotechniká világh szaktekinté

15409

CÍM Witt Fe

SZEMÉLY Witt Fe

SZÓC Witt Fer műegye ta fizi s Hódmezővásárhe Főisk tanulmán budap egyet műegyet vége Schu Szto tan assziste ut u l T Akadémiá so alel O Középisk Tanárvizs Bizottság mű k alako villamár techni ha lángo Auer- vill os Period ár opt vizsgál indu torzítás Buda elektr világí elektrotechnik világ szaktekint

1540

CÍ Wit F

SZEMÉL Wit F

SZÓ Wit Fe műegy t fiz Hódmezővásárh Főis tanulmá buda egye műegye vég Sch Szt ta asszist u Akadémi s ale Középis Tanárviz Bizottsá m alak villamá techn h láng Auer vil o Perio á op vizsgá ind torzítá Bud elekt világ elektrotechni vilá szaktekin