15410.htm

CÍMSZÓ: Wittmann Lázár

SZEMÉLYNÉV: Wittmann Lázár

SZÓCIKK: 2. W. Lázár, gyermekgyógyász szül. Apajon (Nyitra vm.) 1846 nov., megh. Budapesten 1887 szept. 19. Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, majd külföldön folytatott gyermekgyógyászati szaktanulmányokat. W. volt Magyarországon időrendben a legelső gyermekgyógyász-specialista. Főműve : A gyermekápolás rövid kézikönyve, tekintettel a hazai viszonyokra (1896). W. a védhimlőoltás előharcosa s az orsz. védhimlőintézet igazgatója is volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5410. címszó a lexikon => 965. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15410.htm

CÍMSZÓ: Wittmann Lázár

SZEMÉLYNÉV: Wittmann Lázár

SZÓCIKK: 2. W. Lázár, gyermekgyógyász szül. Apajon Nyitra vm. 1846 nov., megh. Budapesten 1887 szept. 19. Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, majd külföldön folytatott gyermekgyógyászati szaktanulmányokat. W. volt Magyarországon időrendben a legelső gyermekgyógyász-specialista. Főműve : A gyermekápolás rövid kézikönyve, tekintettel a hazai viszonyokra 1896 . W. a védhimlőoltás előharcosa s az orsz. védhimlőintézet igazgatója is volt.

15410.ht

CÍMSZÓ Wittman Lázá

SZEMÉLYNÉV Wittman Lázá

SZÓCIKK 2 W Lázár gyermekgyógyás szül Apajo Nyitr vm 184 nov. megh Budapeste 188 szept 19 Orvos tanulmányai budapest egyeteme végezte maj külföldö folytatot gyermekgyógyászat szaktanulmányokat W vol Magyarországo időrendbe legels gyermekgyógyász-specialista Főműv gyermekápolá rövi kézikönyve tekintette haza viszonyokr 189 W védhimlőoltá előharcos a orsz védhimlőintéze igazgatój i volt

15410.h

CÍMSZ Wittma Láz

SZEMÉLYNÉ Wittma Láz

SZÓCIK Lázá gyermekgyógyá szü Apaj Nyit v 18 nov meg Budapest 18 szep 1 Orvo tanulmánya budapes egyetem végezt ma külföld folytato gyermekgyógyásza szaktanulmányoka vo Magyarország időrendb legel gyermekgyógyász-specialist Főmű gyermekápol röv kézikönyv tekintett haz viszonyok 18 védhimlőolt előharco ors védhimlőintéz igazgató vol

15410.

CÍMS Wittm Lá

SZEMÉLYN Wittm Lá

SZÓCI Láz gyermekgyógy sz Apa Nyi 1 no me Budapes 1 sze Orv tanulmány budape egyete végez m külföl folytat gyermekgyógyász szaktanulmányok v Magyarorszá időrend lege gyermekgyógyász-specialis Főm gyermekápo rö kéziköny tekintet ha viszonyo 1 védhimlőol előharc or védhimlőinté igazgat vo

15410

CÍM Witt L

SZEMÉLY Witt L

SZÓC Lá gyermekgyóg s Ap Ny n m Budape sz Or tanulmán budap egyet vége külfö folyta gyermekgyógyás szaktanulmányo Magyarorsz időren leg gyermekgyógyász-speciali Fő gyermekáp r kézikön tekinte h viszony védhimlőo előhar o védhimlőint igazga v

1541

CÍ Wit

SZEMÉL Wit

SZÓ L gyermekgyó A N Budap s O tanulmá buda egye vég külf folyt gyermekgyógyá szaktanulmány Magyarors időre le gyermekgyógyász-special F gyermeká kézikö tekint viszon védhimlő előha védhimlőin igazg