15411.htm

CÍMSZÓ: Wodianer Albert

SZEMÉLYNÉV: Wodianer Albert

SZÓCIKK: Wodianer, 1. Albert báró*, szül. Szegeden 1818 aug. 13., megh. Budapesten 1898 jún. 17. Részt vett a szabadságharcban. 1886-ban báróságot kapott és a főrendiház tagja lett. Végrendeletében nagy összeget hagyományozott üdülőházak létesítésére. Hasonlóan nagy alapítványt tett W. a M. Tud. Akadémia javára is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5411. címszó a lexikon => 965. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15411.htm

CÍMSZÓ: Wodianer Albert

SZEMÉLYNÉV: Wodianer Albert

SZÓCIKK: Wodianer, 1. Albert báró*, szül. Szegeden 1818 aug. 13., megh. Budapesten 1898 jún. 17. Részt vett a szabadságharcban. 1886-ban báróságot kapott és a főrendiház tagja lett. Végrendeletében nagy összeget hagyományozott üdülőházak létesítésére. Hasonlóan nagy alapítványt tett W. a M. Tud. Akadémia javára is.

15411.ht

CÍMSZÓ Wodiane Alber

SZEMÉLYNÉV Wodiane Alber

SZÓCIKK Wodianer 1 Alber báró* szül Szegede 181 aug 13. megh Budapeste 189 jún 17 Rész vet szabadságharcban 1886-ba báróságo kapot é főrendihá tagj lett Végrendeletébe nag összege hagyományozot üdülőháza létesítésére Hasonlóa nag alapítvány tet W M Tud Akadémi javár is

15411.h

CÍMSZ Wodian Albe

SZEMÉLYNÉ Wodian Albe

SZÓCIK Wodiane Albe báró szü Szeged 18 au 13 meg Budapest 18 jú 1 Rés ve szabadságharcba 1886-b báróság kapo főrendih tag let Végrendeletéb na összeg hagyományozo üdülőház létesítésér Hasonló na alapítván te Tu Akadém javá i

15411.

CÍMS Wodia Alb

SZEMÉLYN Wodia Alb

SZÓCI Wodian Alb bár sz Szege 1 a 1 me Budapes 1 j Ré v szabadságharcb 1886- bárósá kap főrendi ta le Végrendeleté n össze hagyományoz üdülőhá létesítésé Hasonl n alapítvá t T Akadé jav

15411

CÍM Wodi Al

SZEMÉLY Wodi Al

SZÓC Wodia Al bá s Szeg m Budape R szabadságharc 1886 bárós ka főrend t l Végrendelet össz hagyományo üdülőh létesítés Hason alapítv Akad ja

1541

CÍ Wod A

SZEMÉL Wod A

SZÓ Wodi A b Sze Budap szabadsághar 188 báró k főren Végrendele öss hagyomány üdülő létesíté Haso alapít Aka j